PL EN RU
Etnografia wielostanowiskowa: inspiracje metodologiczne do badań nad politycznością
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Mobilność przestrzenna i społeczna w przyspieszającym globalnym świecie wiąże się z nowymi wyzwaniami wobec nauk społecznych, w tym politologii. Dotyczy to również metod i metodologii. Artykuł zawiera próbą pokazania potencjału poznawczego, który zawiera się w wykorzystaniu etnografii wielostanowiskowej (multi–sited ethnography) do badań nad polityką oraz badaniem polityczności (tego, co polityczne – das Politische). Użyteczność tego podejścia została zilustrowana w oparciu o badania nad mobilnością społeczną i przestrzenną mieszkańców małego miasta prowadzone przy wykorzystaniu tej metody.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (23)
1.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości, Warszawa 2002.
 
2.
Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.
 
3.
Bröckling U., Feustel R., Einleitung, Das Politische denken, [w:] U. Bröckling, R. Feustel (red.), Das Politische denken. Zeitgenossische Positionen, Bielefeld: Transit Verlag, 2012.
 
4.
Budyta-Budzyńska M., Emigracja powrotna – zyski i straty, kapitały i przekazy migracyjne. Na przykładzie reemigracji z Islandii do Starych Juch, «CMR Working Papers» vol. 101/159.
 
5.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 
6.
Geertz C., Interpretacje kultur, Kraków 2005.
 
7.
Heffner K., z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podczas wykładu „Czy jest przyszłość dla małych miast w Polsce?”, Uniwersytet Warszawski, 7.11.2019 r.
 
8.
Heffner K., Marszał T., Małe miasta – studium przypadków, Łódź 2005.
 
9.
Hess S., Schwertl M., Vom „Feld“ zum „Assemblage“? Perspektiven europäisch–ethnologischer Methodenentwicklung – eine Hinleitung, [w:] S. Hess, J. Moser, M. Schwert (red.), Perspektiven etnhologisches Forschen. Neue Methoden und Konzepte, Berlin 2012.
 
10.
Hobfoll S.E., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk 2006.
 
11.
Hobsbawm E., Ranger T., (red.), Tradycja wynaleziona, Kraków 2008.
 
12.
Latour B., Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie, Frankfurt nad Menem 2011.
 
13.
Levi-Strauss C., Smutek Tropików, Warszawa 1964.
 
14.
Littler J., Against Meritocracy. Culture, power and myths of mobility, Londyn i Nowy Jork 2017.
 
15.
Łukowski W., Nauki o polityce w Polsce – zależność od szlaku i syndrom spóźnionego przybysza, [w:] S. Sulowski (red.), Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, Warszawa 2018.
 
16.
Marcus G., Ethnography through Thick and Thin, Princeton 1998.
 
17.
Matsutake Worlds Research GroupStrong Collaboration as a Method for Multi–sited Ethnography: On Mycorrhizal Relations, [w:] M-A. Falzon (red.), Multi–sited Ethnography. Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research, Routledge 2009.
 
18.
Piore M.L., Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, Cambrigde 1979.
 
19.
Reckwitz A., Die Gesellschaft der Singularitäten, Frankfurt am Main 2016.
 
20.
Reckwitz A., Die Gesellschaft der Singularitäten, Frankfurt nad Menem 2017.
 
21.
Szukalski P., Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź 2012.
 
22.
Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa 2010.
 
23.
Wesołowski W., Janicka K., Słomczyński K., Strukturalizacja społeczeństwa polskiego. Ewolucja paradygmatu, Warszawa 2017.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top