PL EN RU
Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Brazylii – niedokończony projekt przywództwa regionalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest omówienie miejsca i roli Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Brazylii. Artykuł prowadzi do konkluzji, że począwszy od lat 90. XX w., region ten, przez wiele lat marginalizowany, zyskał istotne miejsce w polityce zagranicznej państwa. Budowa wspólnoty południowoamerykańskiej stała się instrumentem umacniania przywództwa regionalnego, aczkolwiek wskutek braku spójnej strategii wobec najbliższego otoczenia, okazała się ona krótkotrwała.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
S. Adins Venbiervliet, El liderazgo brasileño en Sudamérica: una aspiración de corta duración, «Revista Andina de Estudios Políticos» 2014, vol. IV, nr 2.
 
2.
L. Bethell, Brazil and „Latin America”, «Journal of Latin American Studies», August 2010, vol. 42, nr 3.
 
3.
J. Briceño-Ruiz, Rivarola Puntigliano A., Brazil and Latin America. Between the Separation and Integration Paths, Rowman&Littlefield, Lexington Books, Lanham 2017.
 
4.
S.W. Burges, Consensual hegemony: theorizing Brazilian foreign policy after the Cold War, «Inter- national Relations» 2008, vol. 22, nr 1.
 
5.
K. Ekström, L.M. Alles, Brazilian Foreign Policy under Lula: from Non-Intervention to Non- Indifference, «Political Perspectives» 2012, vol. 6, nr 2.
 
6.
G.L. Gardini, Brazil: what rise of what power?, «Bulletin of Latin American Research» 2015, vol. 35, nr 1.
 
7.
M. Gomes Saraiva, P.A. Velasco Júnior, A política externa brasileira e o „fim de ciclo” na América do Sul: Para onde vamos?, «Pensamiento Propio» julio-diciembre 2016, nr 44.
 
8.
A. Hurrell, Lula’s Brazil: a rising power, but going where?, «Current History» 2008, vol. 107, nr 706.
 
9.
K.E. Lehmann, Can Brazil lead? The breakdown of Brazilian foreign policy and what it means for the region, «Rising Powers Quaterly» 2017, vol. 2, nr 2.
 
10.
A. Malamud, A leader without followers? The growing divergence between the regional and global performance of Brazilian foreign policy, «Latin American Politics and Society» 2011, vol. 53, nr 3.
 
11.
C.G. Poggio Teixeira, Brazil and the institutionalization of South America: from hemispheric estrangement to cooperative hegemony, «Revista Brasileira de Política Internacional» 2011, vol. 54, nr 2.
 
12.
L.L. Schenoni, The Brazilian rise and the elusive South American balance, „GIGA Research Programme: power, norms and governance in international relations Working Paper”, March 2015, nr 269 https://www.giga-hamburg.de/en... wp269_schenoni.pdf.
 
13.
B. Sorj, S. Fausto, El papel de Brasil en América del Sur: estrategias y percepciones mutuas, [w:] B. Sorj, S. Fausto (red.), Brasil y América del Sur: miradas cruzadas, Buenos Aires 2011.
 
14.
J. Spyra, Mocarstwowe aspiracje Brazylii w kontekście regionalnym, [w:] M.F. Gawrycki (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013.
 
15.
A.G. Valladão, Emergent Brazil and the curse of the „hen’s flight”, [w:] M. Emerson, R. Flores (red.), Enhancing the Brazil-EU strategic partnership: from the bilateral to the global, Brus- sels 2013.
 
16.
G. Villafañe, L.C. Santos, A América do Sul no discurso diplomático brasileiro, «Revista Brasileira de Política Internacional» julhio-dezembro 2005, vol. 48, nr 2.
 
17.
F. Zanini, Foreign policy in Brazil: a neglected debate, «Harvard International Review» October 2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top