PL EN RU
Zmiany granic i konsolidacja jednostek samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki – podstawy prawne i praktyka
 
Więcej
Ukryj
1
profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Data publikacji: 24-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rodzaje jednostek samorządu terytorialnego występujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz sposób ich powoływania. Odwołując się do rozmaitych rozwiązań prawnych przyjętych w prawie stanowym, przedstawiono cztery sposoby zmiany granic jednostek samorządowych: aneksję, podział, włączenie oraz zjednoczenie. W tle rozważań znalazło się zagadnienie łączenia jednostek samorządowych w państwach europejskich. Studium opiera się na analizie przepisów prawnych konstytucji i ustaw stanowych, danych statystycznych gromadzonych przez U.S. Census Bureau oraz literatury przedmiotu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
G. Benjamin, R. Nathan, Regionalism and Realism. A Study of Governments in the New York Metropolitan Area, Washington D.C. 2001.
 
2.
D. Berman, Arizona Politics and Government. The Quest for Autonomy, Democracy, and Development, Lincoln and London 1998.
 
3.
R. Briffault, Our Localism: Part I – the Structure of Local Government Law, „Columbia Law Review” 1990, nr 1.
 
4.
R. Briffault, Our Localism: Part II – Localism and Legal Theory, „Columbia Law Review” 1990, nr 1.
 
5.
J.B. Carr, Perspectives on City-County Consolidation and its Alternatives, [w:] J.B. Carr, R. Feiock (red.), City-County Consolidation and Its Alternatives. Reshaping the Local Government Landscape, Armonk NY 2004.
 
6.
J.C. Clingermayer, R.C. Feiock, Institutional Constraints and Policy Choice. An Exploration of Local Governance, Albany 2001.
 
7.
K. Davey (red.), Local Government in Critical Times: Policies for Crisis, Recovery and a Sustainable Future. Council of Europe texts, Council of Europe 2011.
 
8.
C.P. Gillette, The Conditions of Interlocal Cooperation, „The Journal of Law & Politics” 2005, nr 3.
 
9.
R. M. Ireland, Little Kingdoms. The Counties of Kentucky, 1850–1891, Lexington KY 1977.
 
10.
J. Martinez, Local Government Law, St. Paul MN 2005.
 
11.
S.M. Leland, Kansas City/Wyandotte County, Kansas. Reforming Politics Through Reorganization: Consolidation in Wyandotte/Kansas City, Kansas, [w:] S. Leland, K. Thurmaier (red.), Case Studies of City-County Consolidation. Reshaping the Local Government Landscape, Armonk NY 2004.
 
12.
S. Leland, K. Thurmaier, Lessons from 35 Years of City-County Consolidation Attempts, „Municipal Yearbook” 2006.
 
13.
S. Leland, K. Thurmaier, When Efficiency is Unbelievable: Normative Lessons from 30 Years of City-County Consolidations, „Public Administration Review” 2005, nr 4.
 
14.
D.J. McCarthy jr., L. Reynolds, Local Government Law. In a Nutshell, St. Paul MN 2002.
 
15.
A.-M. Moreno (red.), Local Government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective, Madryt 2012.
 
16.
A. Pawłowska, Rozwój instytucjonalny samorządu szczebla podstawowego – studium porównawcze, [w:] B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, Poznań 2011.
 
17.
A. Pawłowska, Town meeting (zebranie miasteczka) w Ameryce – tradycje, współczesność, perspektywy, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, Lublin 2011.
 
18.
E. Razin, G. Lindsey, Municipal Boundary Change Procedures: Local Democracy versus Central Control, [w:] M. Barlow, D. Wastl-Walter (red.), New Challenges in Local and Regional Administration, Aldershot 2004.
 
19.
B.H. Ross, M.A. Levine, Urban Politics: Power in Metropolitan America, Belmont CA 2006.
 
20.
P.E. Steinbauer i in., An Assessment of Municipal Annexation in Georgia and the United States: A Search for Policy Guidance, Carl Vinson Institute of Government, University of Georgia 2002.
 
21.
G.R. Stephens, N. Wikstrom, Metropolitan Government and Governance: Theoretical Perspectives, Empirical Analysis, and the Future, New York, Oxford 2000.
 
22.
P. Swianiewicz, Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 4.
 
23.
P. Swianiewicz (red.), Territorial Consolidation Reforms in Europe, Budapeszt 2010.
 
24.
S.M. Stevenson, Understanding Local Government, San Francisco 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top