PL EN RU
Azja Centralna – rola regionu w geopolityce rosyjskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
Data publikacji: 15-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po rozpadzie Związku Radzieckiego Rosja przez kilka zaniedbywała relacje z republikami w Azji Centralnej. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Kreml podjął próbę utrzymania dominacji politycznej i ekonomicznej w regionie. Wyzwaniem dla Rosji było pojawienie się w Azji Centralnej konkurencji chińskiej i amerykańskiej. Moskwie nie udało się powstrzymać chińskiej ekspansji gospodarczej. Chińczycy uznali jednak dominującą rolę Rosji w sferze polityki i bezpieczeństwa w regionie. Obecność amerykańska w regionie przez Moskwę jest traktowana jako zagrożenie bezpieczeństwa. Niepokój Kremla budziły zarówno amerykańskie projekty inwestycyjne związane z przesyłaniem ropy i gazu, jak i polityczne, realizowane pod hasłami szerzenia demokracji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
Astapenko I., Russian Foreign Policy: Challenges, Strategy, Forecast, http://csef.ru/ru/politicai-ge....
 
2.
Blank S., Energy, Economics, and Security in Central Asia: Russia and its Rivals, https://www.researchgate.net/p....
 
3.
Cierpiński Z., Kotlina Fergańska – rozsadnik „narkoislamizmu”, http://www.psz.pl/116-bezpiecz....
 
4.
Cutler R., The shattering of the sino-russian entente over the shape of Central Asia?, https://www.cacianalyst.org/pu....
 
5.
Cutler R., US-Russian strategic relations and the structuration of Central Asia, [w:] The Greater Middle East in Global Politics, „International Studies in Sociology and Social Anthropology. Social Sciences” 2007.
 
6.
Gortat R., Likwidacja amerykańskiej bazy Manas w Kirgistanie – realność czy nowa gra?, http://oapuw.pl/likwidacja-ame....
 
7.
Lang J., Uzbekistan: normalizacja relacji z sąsiadami, Analizy OSW, https://www.osw.waw.pl/pl/publ....
 
8.
Ostianová N., Changes in Russia’s Approach Towards Central Asia, Olomouc 2011, https://theses.cz/id/8lgiiz/DP....
 
9.
Paramonov V., China and Central Asia: Condition and Prospects of Economic Relations, „Central Eurasia”, May 2005, http://ceasia.ru/biblioteka.
 
10.
Paramonov V., Strokov A., Economic Presence of Russia and China in Central Asia, „Central Eurasia”, May 2007, http://ceasia.ru/biblioteka.
 
11.
Paramonov V., Strokov A., Stolpovsky O., Chinese Presence in Central Asia: a New Threat or a New Opportunity for Russia? „Central Eurasia”, January, http://ceasia.ru/biblioteka.
 
12.
Savin L., Geopolitical Role of Russia in Central Asia, http://www.evrazia.org/article....
 
13.
Strokov A., Paramonov V., Russia, China and Europe in Central Asia: the history of politics and interaction, http://www.easttime.ru/analyti....
 
14.
Syzdykova Zh. S., Geopolitical interests of Russia in Central Asia, https://cyberleninka.ru/ article/n/geopoliticheskie-interesy-rossii-v-tsentralnoy-azii.Trenin D., Foreign Policy of the Russian Federation, http://gtmarket.ru/laboratory/....
 
15.
Trenin D., Russia’s Foreign Policy in the Next Five Years: Goals, Incentives, Benchmarks, http://carnegie.ru/2016/04/28/....
 
16.
Weitz R., Why Russia and China have not formed an anti-American alliance, https://www.hudson.org/content....
 
17.
Zasztowt K., Rywalizacja Rosji i NATO w Azji Środkowej, file:///C:/Users/Admin/Downloads/Konrad_Zasztowt-Rywalizacja_Rosji_i_NATO_w_Azji_Srodkowej.pdf.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top