PL EN RU
Globalizacja, praca i polityka teorii
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy problemu teoretyczno-politycznego splotu istniejącego w odniesieniu do traktowania relacji globalizacji i pracy. Definicja pojęcia globalizacji nie jest możliwa bez odniesienia do jego zakorzenienia wykraczającego poza oparcie o dane empiryczne. To samo dotyczy problemu relacji globalizacji i pracy. Zarówno w wersji apologetycznej, jak i krytycznej, mamy do czynienia z jednostronną ekstrapolacją zachodzących częściowo zmian niosącą zniekształcony obraz całości. Teoria staje się tym samym bezpośrednio zrośnięta z jej politycznym przekazem.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
P.H. Dębiński, Globalizacja – wyzwanie i szansa, [w:] J. Klich (red.), Globalizacja, Kraków 2001.
 
2.
K. Doogan, New Capitalism? The Transformation of Work, Cambridge, Malden 2009.
 
3.
A. Gorz, Adieux au prolétariat: Au-delŕ du socialisme, Paryż, Galilée 1980.
 
4.
M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005.
 
5.
Ch. Harman, Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, Warszawa 2011.
 
6.
F. von Hayek, Konstytucja wolności, Warszawa 2006.
 
7.
P. Hirst, G. Thompson, Globalization in Question: the International Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge 2009 [1996].
 
8.
E. Hopkins, The Rise and Decline of the English Working Classes: 1918–1990, A Social History, New York 1991.
 
9.
P. Jachowicz, Strajk górników brytyjskich w latach 1984–1985, Warszawa 2002.
 
10.
H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Warszawa 1991.
 
11.
L. Panitch, S. Gindin, The Making of Global Capitalism. The Political Economy of American Empire, London, New York 2012.
 
12.
J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2003.
 
13.
J. A. Scholte, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Sosnowiec 2006.
 
14.
R. Sennett, Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010.
 
15.
G. Standing, The Precariat: the New Dangerous Class, Bloomsbury 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top