PL EN RU
Normatywne wzory przywództwa politycznego w ponowoczesnym świecie
 
Więcej
Ukryj
1
docent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu są normatywne wzory przywództwa politycznego, formułowane w literaturze przedmiotu jako odpowiedź na zmiany zachodzące w globalnym ładzie politycznym. Przedmiotem refleksji są w szczególności koncepcje nawiązujące do idei społeczeństwa ponowoczesnego i twierdzenia formułowane przez przedstawicieli paradygmatu complexity science. Badacze zwracają uwagę na zakwestionowanie państwa narodowego jako dominującej formy wspólnoty politycznej, przemiany instytucji obywatelstwa oraz sieciowość i emergentność procesów konstytuujących ład globalnego świata. Zmusza to do rewizji niektórych założeń tradycyjnej perspektywy normatywnych badań przywództwa w sferze publicznej. W artykule jest ona reprezentowana przede wszystkim przez model przywództwa transformacyjnego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
B.M. Bass, P. Steidlmeier, Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior, [in:] J.B. Ciulla (ed.), Ethics, the Heart of Leadership, Praeger, Westport–Connecticut–London 2004.
 
2.
M.N. Blandin, Leading at the Edge of Chaos, [in:] R.S. Morse, T.F. Buss, C.M. Kinghorn (eds.), Transforming Public Leadership for 21st Centry, Armonk–New York–London 2007.
 
3.
A. Bryman, Charisma and Leadership in Organizations, SAGE Publications, London–Newbury–New Delhi 1992.
 
4.
J.B. Ciulla, Leadership Ethics: Mapping the Territory, [in:] J.B. Ciulla (ed.), Ethics, the Heart of Leadership, Praeger, Westport–Connecticut–London 2004.
 
5.
Ch. Cornell, P. Malcolmson, Prudence and Glory: Machiavelli on Political Leadership, [in:] J. Masciulli, M.A. Molchanov, W.A. Knight, The Ashgate Research Companion to Political Leadership, Ashgate Publishing Company, Surrey 2009.
 
6.
W.L. Gardner, B.J. Avolio, F. Luthans, D.R. May, F. Walumbwa, “Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower development, „The Leadership Quarterly” 2005, Nr 16.
 
7.
T. Hansbrough, Jumping frogs and the multi-level analyses of leadership, [in:] R.A. Couto (ed.), Reflections on Leadership, University Press of America, Lanham 2007.
 
8.
R. Marion, The Edge of Organization. Chaos and Complexity Theories of Formal Social Systems, Thousand Oaks–London–New Delhi 1999.
 
9.
J. Masciulli, W.A. Knight, Conceptions of Global Leadership for Contextually Intelligent, Innovatively Adaptive Political Leaders, [in:] J. Masciulli, M.A. Molchanov, W.A. Knight, The Ashgate Research Companion to Political Leadership, Ashgate Publishing Company, Surrey 2009.
 
10.
R.S. Morse, T. Buss, The Transformation of Public Leadership, [in:] R.S. Morse, T.F. Buss, C.M. Kinghorn (ed.), Transforming Public Leadership for 21st Centry, Armonk–New York–London 2007.
 
11.
S. Narine, International Human Rights, Political Leadership and the Problem of Normative Change in the International System, [in:] J. Masciulli, M.A. Molchanov, W.A. Knight (eds.), The Ashgate Research Companion to Political Leadership, Ashgate Publishing Company, Surrey 2009.
 
12.
T.J. Price, Leadership and Common Purpuse, [in:] R.A. Couto (red.), Reflections on Leadership, MD: University Press of America, Lanham 2007.
 
13.
W.R. Scott, Institutions and Organizations, Sage Publications Inc., Thousand Oaks–London–New Delhi 2001.
 
14.
E. DeSeve, Creating Public Value Using Managed Networks, [in:] R.S. Morse, T.F. Buss, C.M. Kinghorn (eds.), Transforming Public Leadership for 21st Century, M.E. Sharpe, Armonk–London 2007.
 
15.
21st Century, M.E.Sharpe, Armonk–London 2007.
 
16.
J.H. Svara, Leadership by Top Administrators in a Changing World. New Challenges in Political-Administrative Relations, [in:] R.S. Morse, T.F. Buss, C.M. Kinghorn (eds.), Transforming Public Leadership for 21st Century, M.E. Sharpe, Armonk–London 2007.
 
17.
J.T. Wren, Leadership and the vox populi, [in:] R.A. Couto (red.), Reflections on Leadership, MD: University Press of America, Lanham 2007.
 
18.
A. Wildawsky, Kulturowa teoria przywództwa, [w:] Władza i społeczeństwo, J. Szczupaczyński (wybór i opracowanie), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 
19.
G. Yukl, Leadership in Organizations, Pearson: Prentice Hall, New Jersey 2006.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top