PL EN RU
Globalization and the Work – The Politics of Theoary
 
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-26
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is about a problem of the theoretical-political nexus existing in a connection to the treatment of globalization and work relations. A definition of the concept of globalization is not possible without connecting it to its deep-roots transcending a base on an empirical data. The same is with the problem of the globalization and work relations. Both in an apologetic and in a critical version we see one-sided extrapolation of partly-existing changes carrying distorted picture of the totality. And with it the theory becomes directly fused with its political message.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (15)
1.
P.H. Dębiński, Globalizacja – wyzwanie i szansa, [w:] J. Klich (red.), Globalizacja, Kraków 2001.
 
2.
K. Doogan, New Capitalism? The Transformation of Work, Cambridge, Malden 2009.
 
3.
A. Gorz, Adieux au prolétariat: Au-delŕ du socialisme, Paryż, Galilée 1980.
 
4.
M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005.
 
5.
Ch. Harman, Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, Warszawa 2011.
 
6.
F. von Hayek, Konstytucja wolności, Warszawa 2006.
 
7.
P. Hirst, G. Thompson, Globalization in Question: the International Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge 2009 [1996].
 
8.
E. Hopkins, The Rise and Decline of the English Working Classes: 1918–1990, A Social History, New York 1991.
 
9.
P. Jachowicz, Strajk górników brytyjskich w latach 1984–1985, Warszawa 2002.
 
10.
H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Warszawa 1991.
 
11.
L. Panitch, S. Gindin, The Making of Global Capitalism. The Political Economy of American Empire, London, New York 2012.
 
12.
J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2003.
 
13.
J. A. Scholte, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Sosnowiec 2006.
 
14.
R. Sennett, Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010.
 
15.
G. Standing, The Precariat: the New Dangerous Class, Bloomsbury 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top