PL EN RU
Rangi wyzwań dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
1
profesor nadzwyczajny na Wydziale Politologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
 
 
Data publikacji: 26-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu analizę czynników wpływających na bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI w. Wyodrębnia zatem wyzwania, jakie stoją przed polską polityką bezpieczeństwa oraz na ich podstawie identyfikuje szanse i zagrożenia. Analizie poddane zostały m.in. następujące obszary: kultura politycznostrategiczna, system bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo energetyczne, pozycja w regionie, relacje z Unią Europejską, NATO, Stanami Zjednoczonymi, z państwami Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz azjatyckimi, a także stan przemysłu zbrojeniowego oraz wyposażenia Sił Zbrojnych RP i udział polskich żołnierzy w misjach i operacjach poza granicami kraju.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
A. Eberhardt, Armed Conflicts in Georgia: the Russian Factor, [w:] A. Eberhardt, A. Iwashita (eds.), Security Challenges in the Post-Soviet Space. European and Asian Perspectives, Warsaw-Sapporo 2007.
 
2.
A. Gostyńska, R. Parkes (eds.), Towards a V4 Position on the Future of Europe, Warsaw 2012.
 
3.
D. Kałan, East of Centre: Can the Visegrad Group Speak with One Voice on Eastern Policy?, “Policy Paper” No. 5/53 (2013).
 
4.
R. Kołatek, Sukces bez strategii na przyszłość. Próba oceny pięciu lat obecności Polski w Unii Europejskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 6 (2009).
 
5.
C. Levinsson, The Long Shadow of History: Post-Soviet Border Disputes – The Case of Estonia, Latvia, and Russia, “The Quarterly Journal” No. 5/2 (2006).
 
6.
M. Madej (ed.), Cooperation on security in Central Europe: sharing V4 experience with the neighboring regions, Warsaw 2010.
 
7.
Majchrzak, Typologia zagrożeń, [w:] A. Antczak (red.), Europa – bezpieczny kontynent? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 2011.
 
8.
J. Wojnarowski, Współczesne wyzwania i zagrożenia dla systemu bezpieczeństwa państwa, [w:] Z. Piątek (red.), Narodowy system pogotowia kryzysowego, Warszawa 2007.
 
9.
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top