PL EN RU
Propozycje zmiany (w) konstytucji w refleksji teoretycznej Prawa i Sprawiedliwości
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Polityce Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
artykule przedstawia się teoretyczną refleksję nad propozycją zmiany Konstytucji RP podjętą przez Prawo i Sprawiedliwość. Analizuje się postulaty radykalnej, kompleksowej zmiany konstytucji, zawarte w dokumentach programowych partii, a także w projektach Konstytucji RP przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Chruściak R., Prace konstytucyjne w latach 2008–2011, Warszawa 2013.
 
2.
Chruściak R., Projekty zmian w Konstytucji RP, [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013.
 
3.
Hołda R., Marzenia o „silnym mężu”. Mit Piłsudskiego we współczesnej retoryce politycznej, «Państwo i Społeczeństwo» 2008, nr 2.
 
4.
Jamróz L., W sprawie wzmocnienia statusu ustrojowego Senatu RP, [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013.
 
5.
Kuciński M., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w projektach konstytucji RP z lat 2004–2005, Warszawa 2006.
 
6.
Lewandowski A., Akcja Wyborcza Solidarność: centroprawica w poszukiwaniu modelu współpracy, Płock 2016.
 
7.
Maguś J., Kampanie braci. Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński w starciach o urząd Prezydenta RP – analiza porównawcza, [w:] M. Adamik-Szysiak, W. Maguś (red.), Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, Lublin 2013.
 
8.
Maroń G., Odwołania do Boga w konstytucjach państw współczesnych. Studium komparatystyczne, «Studia z prawa wyznaniowego» 2019, t. 22.
 
9.
Matusewicz Z., Koncepcja tzw. IV Rzeczypospolitej wobec kilku podstawowych ustaleń politologicznych, [w:] M. Drzonek, J. Mieczkowski (red.), OPiSy politologów: uwagi o polskiej scenie politycznej, Szczecin 2007.
 
10.
Program wyborczy: Polska jest najważniejsza. Zarys programu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego, [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory prezydenckie 2010: programy kandydatów, Warszawa 2012.
 
11.
Rubisz L., Prawo i Sprawiedliwość – konserwatyzm tu i teraz, [w:] M. Migalski (red.), Prawo i Sprawiedliwość, Toruń 2010.
 
12.
Sanecka-Tyczyńska J., Idea IV Rzeczypospolitej. Między aprobatą a odrzuceniem, [w:] M. Strzelecki (red.), Między aprobatą a odrzuceniem: demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku, Olsztyn 2012.
 
13.
Sanecka-Tyczyńska J., Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna: studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011.
 
14.
Strzelecki M., Między akceptacją a negacją: demokracja w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku, Toruń 2020.
 
15.
Szczepański D., Proposals for constitutional changes in the presidential election campaign in Poland in 2020, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2020, nr 6.
 
16.
Tomaszewski W., Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w aspekcie doświadczeń ustrojowych oraz prac nad nową konstytucją, Olsztyn 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top