PL EN RU
Uchodźcy czy migranci? – społeczna percepcja pojęć na podstawie wyników badań opinii publicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: jaka jest społeczna percepcja pojęć „uchodźca” oraz „migrant”? oraz Czy w świetle badań opinii publicznej pojęcia te są równow ażne, czy też mają odmienną konotację (treść językową) oraz denotację (zakres)? Punktem wyjścia do analizy jest identyfikacja słownikowo-encyklopedyczna, statystyczna oraz formalno-prawna znaczenia tych nazw. Analiza przedstawiona w artykule oparta jest na wynikach badań opinii publicznej „Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie państwo”, które zostały zrealizowane w latach 2022–2023 przez zarządzany przez autora LAB badawczy. Chcąc w sposób holistyczny odtworzyć społeczną percepcję „uchodźców” oraz „migrantów” autor opracował wielowymiarowy wskaźnik (indeks), który nazwał Social Perception of Migrants Index (SPMI). Efektem analizy jest identyfikacja cech konstytuujących nazwy „uchodźca” oraz „migrant”, jak również ich denotacji. Autor proponuje również wprowadzić nowe pojęcie dotyczące kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej oraz kryzysu uchodźczego na granicy polsko-ukraińskiej, które nazwał „hybrydowym kryzysem humanitarnym”.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (4)
1.
Huculak A., Przegląd klasycznych modeli rzetelności, Predictive Solution, https://predictivesolutions.pl....
 
2.
Staniszewski R., Administrare – być pomocnym. Społeczna percepcja wybranych rozwiązań zdefiniowanych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych działań dotyczących tej problematyki, «Studia Iuridica» 2022, t. 92.
 
3.
Staniszewski R., Społeczna percepcja uchodźców z terytorium Białorusi i Ukrainy oraz postawa Polaków względem zaangażowania w pomoc Ukrainie w trakcie wojny z Rosją, [w:] R. Staniszewski (red.), Pomiędzy pandemią COVID-19 a wojną w Ukrainie, Diagnoza stanu polskiego społeczeństwa, Kraków 2022.
 
4.
Wawrzusiszyn A., Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski, «Nowa Polityka Wschodnia» 2022, nr 2(33).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top