PL EN RU
THE EVOLUTION OF THE POLITICAL POSITION OF THE PRESIDENT IN UKRAINE
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu- Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Дата публикации: 2019-12-19
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article presents the evolution of the position of the President within the state and government system in Ukraine in the period of independence. The paper is based on the analysis of norms of particular legal acts, such as the constitutional amendment and the President Act of 1991, the constitutional agreement of 1995, the constitution of 1996 and the constitutional amendments of 2004 and 2014. The Constitutional Court ruling of 2010 restoring the President’s broad scope of powers was also taken into account. The results of the analysis allowed to answer the question of what constitutional and legal position was granted to the President in the period of emergence of the Ukrainian state and how it changed during individual stages of the country’s independence.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (12)
1.
W. Baluk, Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002–2012, Lublin 2012.
 
2.
W. Baluk, Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej ( 1987–2004), Wrocław 2006.
 
3.
L. Hurska-Kowalczyk, Ewolucja form rządów na Ukrainie, [w:] L. Hurska-Kowalczyk (red.), Dylematy rozwoju Ukrainy, Szczecin 2011.
 
4.
Y. Matsiyevsky, Transformacja reżimu politycznego na Ukrainie przed i po pomarańczowej rewolucji (interpretacja instytucjonalna), [w:] T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP: problemy metodologii badań, Warszawa 2010.
 
5.
J. Moklak, Konstytucja i władza. U źródeł nowoczesnego parlamentaryzmu ukraińskiego, [w:] J. Moklak (red.), Ukraińskie tradycje parlamentarne, XIX-XXI wiek, Kraków 2006.
 
6.
P. Pietnoczka, Partie polityczne w niepodległej Ukrainie 1991–2007, Olsztyn 2014.
 
7.
E. Zieliński, System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007.
 
8.
А.В. Береза, Реформування публічної влади: сучасні концепції та політична практика, Київ 2012.
 
9.
М. Кармазіна, Президентство: український варіант, Київ 2007.
 
10.
В. Погорілко, Президент України, [w:] В. Погорілко (red.), Конституційне право України, Київ 2002.
 
11.
П. Рудик, Аспекти правового забезпечення відновлення дії окремих положень Конституції України, „Віче” 2015, nr 8, http://www.viche.info/journal/... (dostęp: 17.12.2016).
 
12.
О.В. Скрипнюк (red.), Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави, Київ 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top