PL EN RU
Naród i państwo w myśli politycznej Charlesa de Gaulle’a
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
 
Data publikacji: 13-02-2024
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W myśli de Gaulle’a naród i państwo są ze sobą nierozerwalnie związane. De Gaulle, sprawując władzę jako prezydent V Republiki, niemal obsesyjnie dążył do jedności narodowej, w pełni akceptował republikański ustrój Francji i uznawał rewolucje za nieusuwalny element dziedzictwa narodowego. Był przekonany o potencjale kraju do wpływania na losy świata, do zdecydowanej obrony swoich interesów narodowych, ale także do bycia orędownikiem uniwersalnych wartości. Zasadniczym elementem nowego ustroju Francji zaproponowanego przez de Gaulle’a w 1946 r. było wzmocnienie władzy wykonawczej i kluczowej pozycji politycznej prezydenta Republiki. Zamysł ten wdrożyła Konstytucja z 1958 r., która wprowadziła istotną zmianę dotyczącą wyboru prezydenta przez kolegium elektorów, zastąpioną następnie zasadą powszechnych wyborów na ten urząd.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (12)
1.
Agulhon M., De Gaulle. Histoire, symbole, mythe, Paris 2000.
 
2.
de Gaulle Ch., La France et son armée, Paris 1938.
 
3.
de Gaulle Ch., Discours et messages, t. 2: Dans l’attende 1946–1958, t. 4: Pour l’effort 1962–1965, Paris 1970.
 
4.
Hall A., Naród i państwo w myśli politycznej Charles’a de Gaulle’a, Warszawa 2005.
 
5.
Larcan A., De Gaulle inventaire. La culture, l’esprit, la foi, Paris 2020.
 
6.
Maillard P., Le Général de Gaulle et les autres nations, [w:] Charles de Gaulle et la nation. Actes du colloque organisé à Paris, sous le haut patronnage de Christian Poncelet, président du Sénat, les 30 novembre et 1er décembre 2000, François-Xavier de Guibert, Paris 2002.
 
7.
Malraux A., Les chênes qu’on abat, Paris 1971.
 
8.
Peyrefitte A., C’était de Gaulle, Paris 1994.
 
9.
Renan E., Co to jest naród?, Warszawa 2018.
 
10.
Roussel É., Charles de Gaulle, Paris 2002.
 
11.
Ujazdowski K.M., Geneza i tożsamość V Republiki Francuskiej. Studium doktrynalno-prawne, Kraków 2013.
 
12.
Verriere J., De Gaulle el la genèse de la nation: les mythes fondateurs, [w:] Charles de Gaulle et la nation. Actes du colloque organisé à Paris, sous le haut patronnage de Christian Poncelet, président du Sénat, les 30 novembre et 1er décembre 2000, Paris 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top