PL EN RU
Czy wybory umożliwiają artykulację preferencji politycznych?
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie, czy wybory pełnią efektywnie funkcję artykulacji preferencji politycznych, tj. wyrażania poparcia elektoratu dla programów partii. Analiza modelu opartego na założeniu racjonalnego wyborcy oddającego głos opinii dowodzi, że artykulacja preferencji ulega nieuchronnej deformacji ze względu na konieczność oddania głosu na „pakiet” postulatów programowych, które cieszą się niejednakowym poparciem głosujących. Przeprowadzone symulacje pozwalają na wyodrębnienie korelatów efektywnej artykulacji preferencji. Ponadto zostały omówione inne, poza samą procedurą głosowania, czynniki – głównie natury psychologicznej – ograniczające funkcję artykulacyjną wyborów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (12)
1.
G. Baldini, A. Pappalardo, Elections, Electoral Systems and Volatile Voters, New York 2009.
 
2.
C. van der Eijk, M. N. Franklin, Elections and Voters, Houndmills 2009.
 
3.
W. Jednaka, Zachowania wyborcze, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 1997.
 
4.
S. M. Lipset, S. Rokkan, Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995.
 
5.
J. Mandrosz, Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych, [w:] K. Skarżyńska (red.), Psychologia polityczna, Poznań 1999.
 
6.
D. C. Mutz, Psychologia polityczna a wybór, [w:] R. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 1, Warszawa 2010.
 
7.
M. Pierzgalski, Metody ilościowe w badaniu systemów wyborczych, Łódź 2012.
 
8.
M. Potz, Disentangling Democracy, [w:] K. Kujawińska-Courtney, M. Łukowska,.
 
9.
E. Williams (red.), European Culture in Diversity, Cambridge 2011.
 
10.
M. Potz, Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr XVI.
 
11.
C. B. Powell, Jr., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006.
 
12.
D. O Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top