PL EN RU
O statusie pojęcia „polityczności”
 
Więcej
Ukryj
1
profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy metodologicznych niuansów i pułapek posługiwania się pojęciem polityczności. Termin ‘polityczność’ może oznaczać zarówno obiektywne właściwości zjawisk, jak i intencjonalne kwalifikacje tych zjawisk. Inny status ontologiczny ma polityczność zdarzeń, polityczność działań oraz polityczność procesów społecznych. Należy rozróżniać polityczność atrybutywną (polityczny charakter i rodowód zjawiska) oraz polityczność kontekstową (polityczne zdeterminowanie, uwikłanie, powiązanie zjawisk), odpowiednio – polityczność pierwotną a polityczność wtórną (rezultat upolitycznienia).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (5)
1.
Z. Blok, O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.
 
2.
M. Karwat, Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce; [w:] K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 
3.
B. Kowalowa, Powieści polityczne Liona Feuchtwangera, Lublin 1986.
 
4.
J. Rurawski, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Warszawa 1987.
 
5.
R. Skarzyński, Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie, Białystok 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top