PL EN RU
Antypody polityki i apolityczności. Dlaczego oczekiwania polityków oraz społeczeństwa tak bardzo się ze sobą rozmijają?
 
Więcej
Ukryj
1
zastępca dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza rozłamu pomiędzy głównymi podmiotami polityki, zawodowymi politykami a społeczeństwem, których wzajemne oczekiwania coraz radykalniej się od siebie różnią. Rozłam doprowadza do sytuacji, gdzie politycy, będąc niezdolnymi do realizacji wielkich idei politycznych, starają się realizować bieżące i konwencjonalne potrzeby społeczne, aby zadowolić przede wszystkim biorców polityczności. W konsekwencji relacja władza vs. obywatel staje się dysfunkcjonalna.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (20)
1.
U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, Warszawa 2009.
 
2.
U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa 2009.
 
3.
R. A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995.
 
4.
R. A. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007.
 
5.
P. Ekins, A New World Order: Grassroots Movement for Global Change, London– New York 1992.
 
6.
F. Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, Warszawa 2008.
 
7.
J. Ginieniewicz, Latin American Canadians Rethink their Political Spaces: Grass-Roots or Electoral Participation?, „Political Studies” 2010, vol. 58, Issue 3.
 
8.
R. Górski, Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007.
 
9.
M. J. Hetherington, J. D. Weiler, Authoritarianism & Polarization in American Politics, Cambridge University Press 2010.
 
10.
M. Karwat, O karykaturze polityki, Warszawa 2012.
 
11.
M. Karwat, Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.
 
12.
K. Koonings, Strengthening Citizenship in Brazil’s Democracy: Local Participatory Governance in Porto Alegre, „Bulletin of Latin American Research” 2004, vol. 23, Issue 1.
 
13.
K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Kraków 2008.
 
14.
G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.
 
15.
P. Rosanvallon, Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności, Wrocław 2011.
 
16.
G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998.
 
17.
R. Skarzyński, Mobilizacja polityczna, Warszawa 2011.
 
18.
G. Tinder, Myślenie polityczne, Warszawa 2003.
 
19.
L. Togeby, Grass roots participation in the Nordic countries, „European Journal of Political Research” 1993, vol. 24, Issue 2.
 
20.
S. Wróbel, Granice polityczności, [w:] P. Dybel, S. Wróbel, Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top