PL EN RU
DO ELECTIONS ENABLE THE EXPRESSION OF POLITICAL PREFERENCES?
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article attempts to determine the effectiveness of elections as a mechanism for expressing political preferences, understood as the support for postulates (platforms) of political parties. An analysis of a simple model based on the assumption of rational issue-voting leads to a conclusion that preference expression is inevitably distorted by the necessity to vote on “packages” of issues/propositions of unequal support among those voting them. It also provides the correlates of effective preference articulation. The remainder of the article discusses other limitations – mainly of psychological nature – to the elections’ articulation function.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (12)
1.
G. Baldini, A. Pappalardo, Elections, Electoral Systems and Volatile Voters, New York 2009.
 
2.
C. van der Eijk, M. N. Franklin, Elections and Voters, Houndmills 2009.
 
3.
W. Jednaka, Zachowania wyborcze, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 1997.
 
4.
S. M. Lipset, S. Rokkan, Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995.
 
5.
J. Mandrosz, Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych, [w:] K. Skarżyńska (red.), Psychologia polityczna, Poznań 1999.
 
6.
D. C. Mutz, Psychologia polityczna a wybór, [w:] R. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 1, Warszawa 2010.
 
7.
M. Pierzgalski, Metody ilościowe w badaniu systemów wyborczych, Łódź 2012.
 
8.
M. Potz, Disentangling Democracy, [w:] K. Kujawińska-Courtney, M. Łukowska,.
 
9.
E. Williams (red.), European Culture in Diversity, Cambridge 2011.
 
10.
M. Potz, Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr XVI.
 
11.
C. B. Powell, Jr., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006.
 
12.
D. O Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top