PL EN RU
Brexit: przyczyny oraz potencjalne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Opolski
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W referendum z 23 czerwca 2016 r. Brytyjczycy większością 51,89% głosów opowiedzieli się za opuszczeniem przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne wątki debaty dotyczące: z jednej strony przyczyn Brexitu, z drugiej zaś jego potencjalnych konsekwencji dla Wielkiej Brytanii i UE. O Brexicie przesądziły czynniki długookresowe (specyfika ustrojowa i ekonomiczna Wielkiej Brytanii) oraz krótkookresowe (wzrost imigracja oraz błędne założenia w strategii obozu pro-europejskiego). Głównym czynnikiem determinującym skalę konsekwencji Brexitu będzie wynik negocjacji, a zatem i status Wielkiej Brytanii w relacjach z UE, który określą te negocjacje oraz praktyka polityczna, ekonomiczna i społeczna. Większość analityków podziela opinię, że będą to konsekwencje negatywne. Dotyczy to zwłaszcza kwestii ekonomicznych oraz integralności terytorialnej Wielkiej Brytanii.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
T. Christin, S. Hug, Referendums and Citizen Support for European Integration, „Comparative Political Studies” 2002, t. 35, nr 5.
 
2.
E. Dell, The Schuman Plan and the British Abdication of Leadership in Europe, Oxford 1995.
 
3.
N. Ferreira Campos, F. Coricelli, To Brexit or to Bremain? That is the question, Washington 2016.
 
4.
A. Gamble, G. Kelly, The British Labour party and Monetary Union, „West European Politics” 2000, t. 23.
 
5.
S. George, An Awkward Partner. Britain in the European Community, Oxford 1990.
 
6.
S. George (ed.), Britain and the European Community: The Politics of Semi-Detachment, Oxford 1992.
 
7.
D. Gowland, A. Turner, A. Wright, Britain and European Integration Since 1945. On the sidelines, London 2010.
 
8.
M. Keating, The Independence of Scotland. Self-government and the Dhifting Politics of Union, Oxford 2009.
 
9.
N. McNaughton, Understanding British and European Political Issues, Manchester 2003.
 
10.
V. Miller, A. Lang, B. Smith, D. Webb, D. Harari, M. Keep, P. Bowers, Exiting the EU: UK reform proposal, legal impact and alternatives to membership, „House of Commons Briefing Paper” 2016, nr 07214.
 
11.
V. Miller, A. Lang, EU Referendum: the process of leaving the EU, „House of Commons Library Briefing Paper” 2016, nr 7551.
 
12.
A. Moravcsik, The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Ithaca 1998.
 
13.
A. Möller, Germany, [w:] A. Möller, T. Oliver (eds.), The United Kingdom and the European Union: What would a “Brexit” mean for the EU and other States around the World, „DGAP Analyse” 2014, nr 16.
 
14.
T. Oliver, M.J. Williams, Special relationships in flux: Brexit and the future of the US-EU and US-UK relationship, „International Affairs” 2016, t. 92, nr 3.
 
15.
A. Page, Balancing Supremacy: EU Membership and Constitution, [w:] P. Giddings, G. Drewry (eds.), Britain in the European Union. Law, Policy and Parliament, Basingstoke 2004.
 
16.
J.-A. Pemberton, Sovereignty. Interpretations, Houndmills 2009.
 
17.
M. Pittock, The Road to Independence? Scotland Since the Sixties, London 2008.
 
18.
J. Portes, Immigration, free movement and the EU referendum, „National Institute Economic Review” 2016, nr 236.
 
19.
Ch. Schweiger, Britain, Germany and the Future of the European Union, Basingstoke 2007.
 
20.
N. Walker, T. Robinson, V. Miller, Effect of the EU Referendum on Gibraltar, „House of Commons Debate Pack” 2016, nr CDP-0147.
 
21.
N. Walker, V. Miller, Parliamentary sovereignty and EU renegotiation, „House of Commons Debate Pack” 2016, nr CDP-0033.
 
22.
S. Wall, A Stranger in Europe. Britain and the EU from Thatcher to Blair, Oxford 2008.
 
23.
D. Wass, Decline to Fall. The Making of British Macro-Economic Policy and the 1976 IMF Crisis, Oxford 2008.
 
24.
K. Zuba, Dryfujące Wyspy. Europejskie dylematy Brytyjczyków, Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top