PL EN RU
Język a wizerunek polityków
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematem artykułu są relacje pomiędzy przekazami werbalnymi i niewerbalnymi jako czynnikami kształtującymi wizerunek polityków. Autor analizuje źródłosłów oraz różne definicje tego pojęcia, często kładące nacisk na przekazy niewerbalne, co może prowadzić do niedoszacowania wpływu zachowań werbalnych na wizerunek polityków szczególnie w epoce mediów społecznościowych. Końcowa część tekstu jest poświęcona wskazaniu komunikatów językowych, które powinny być brane pod uwagę w ramach badania wizerunków polityków, a także zagadnień badawczych, które należałoby podjąć. Rezultaty takich badań, połączone z analizą przekazów niewerbalnych i badaniami postrzegania polityka przez wyborców, mogą służyć pełnemu opisaniu wizerunku politycznego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
M. Brenner, Zjawisko personalizacji politycznej, „Studia Politologiczne” 2000, vol. 16.
 
2.
M. Cichosz, Wizerunek lidera politycznego, [w:] M. Jeziński (red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Toruń 2014.
 
3.
W. Cwalina, A. Falkowski (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2002.
 
4.
W. Cwalina, A. Falkowski, B. Newman, Political Marketing. Theoretical and strategic Foundations, Armonk, London 2011.
 
5.
B. Czubak, Egocentryczne, niemoralne, przestarzałe. Współczesne wizerunki artystów. Warszawa 2005.
 
6.
E. Dichter, Getting Motivated by Ernest Dichter: The Secret behind Individual Motivations by the Man Who Was Not Afraid, New York 2014.
 
7.
E. Dichter, Strategy of Desire, New Brunswick and London 2004.
 
8.
E. Dichter, What’s in an image, “Journal of consumer marketing” 1985, no. 2 (1).
 
9.
M.I. Giryn, Kampanie prezydenckie w latach 2005 i 2010 w życiu politycznym Polski, Toruń 2016.
 
10.
A.W. Jabłoński, Marketing polityczny i kampanie wyborcze w USA, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2009.
 
11.
M. Jeziński, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław 2005.
 
12.
M. Kochan, Ekspert, rzecznik czy przywódca. Wyrażanie podmiotu w wywiadach prezesów firm, [w:] A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Warszawa 2012.
 
13.
M. Kochan, Język biznesu w przemówieniach polityków, [w:] Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków, red. E. Kołodziejek i A. Choduń, Szczecin 2016.
 
14.
M. Kochan, Językowy wymiar wizerunku osób publicznych, [w:] A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska (red.), Retoryka wizerunku medialnego, Warszawa 2016.
 
15.
M. Mazur, Marketing polityczny, Warszawa 2002.
 
16.
M. Mazur, Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011, Katowice 2014.
 
17.
K.H. McGraw, Wizerunki polityczne: tworzenie i sterowanie, [w:] D.O. Sears, L. Huddy, R. Jaervis (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.
 
18.
B. Newman, The Mass Marketing of Politics, Thousand Oaks, London, New Delhi 1999.
 
19.
D. Nimmo, R. Savage, Candidates and Their Images: Concepts, Methods and Findings, Goodyear, 1976.
 
20.
E. Sampson, Jak tworzyć własny wizerunek, Warszawa 1996.
 
21.
M. Scammell, Political image: the conceptual value of branding, „Journal of Political Marketing” 2015, vol. 14 (1-2).
 
22.
S. Schwarzkopf, R. Gries, Ernest Dichter, Motivation Research and the „Century od Consumers”, [w:] S. Schwarzkopf and Rainer Gries (ed.), Ernest.
 
23.
Dichter and Motivation Research. New Perspectives on the Making of Post-War Consumer Culture, Basingstoke 2010.
 
24.
S. Trzeciak, Kampania wyborcza. Strategia sukcesu, Poznań 2005.
 
25.
A. Wiszniowski, Marketing wyborczy, Warszawa-Wrocław 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top