PL EN RU
Zdolność dostosowania rodziny wobec zmian wywołanych pandemią COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem publikacji jest analiza wybranych obszarów sprawstwa rodziny w czasie pandemii COVID-19 w Polsce, ukazująca złożoność procesu jej dostosowania do nagłej zmiany warunków organizacji kluczowych obszarów życia wspólnoty rodzinnej oraz jej członków, a także cechy rodziny kształtujące jej wyjątkową zdolność adaptacji do sytuacji kryzysowej. We wnioskach wskazano m.in. na przewagę racjonalnych strategii dostosowania się rodziny do nowej sytuacji, wybór takiego sposobu oraz zakresu realizacji jej funkcji, aby maksymalnie zniwelować poziom zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ekonomicznego i społecznego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
Arystoteles, Polityka, [w:] Dzieła wszystkie, t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 
2.
Becker S.G., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 
3.
Buchnar A., Wierzbicka M., Edukacja zdalna w czasie pandemii, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2020.
 
4.
Drozdowski R., Frąckowiak M. i inni (red.), Życie codzienne w czasach pandemii, Raport z drugiego etapu badań, UAM, Wydział Socjologii, Poznań 2020.
 
5.
Dunatchik A., Gerson K., Glass J., Gender, Parenting and the Rise of Remote Work During the Pandemic, «Gender & Society», 19.03.2021, https://doi.org./10.1177/089/2....
 
6.
Esping A.G., Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press, Oxford, 1999.
 
7.
Firlit-Fesnak G., Miejsce rodziny w porządku publicznym współczesnej Europy, «Przegląd Zachodni» 2017, nr. 4.
 
8.
Frąckowiak-Sochańska M., Hermanowski M. i inni (red.), Instytucje pomocy społecznej w czasie pandemii, Poznań 2020.
 
9.
Funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożenia COVID-19, NIK, Warszawa 2022, https://www.nik.gov.pl/kontrol....
 
10.
GUS, Wpływ epidemii Covid-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w I kwartale 2021, Warszawa 2021, https://stat.gov.pl.
 
11.
GUS, Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2020 roku, Warszawa 2022, https://statt.gov.pl.
 
12.
Informacja dotycząca realizacji przez policję procedury Niebieskiej Karty w 2021 r., https://statystyka.policja.pl.
 
13.
Kołakowski L., O co pytają nas filozofowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 
14.
Konferencja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Zdemaskować przemoc”, 23.09.2021, https://mazovia.pl.
 
15.
Koprowska, J., Czas próby dla kobiet, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, grudzień 2021, https://odpowiedzialny biznes.pl.
 
16.
Messu M., Rodzina i społeczeństwo; jaka solidarność?, [w:] M. Chauviere, M. Sassier, B. Bouquet, R. Allard, B. Ribes (red.), Uwarunkowania polityki rodzinnej we Francji w ujęciu historycznym, prawnym i politycznym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2010.
 
17.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urlopy dla rodziców w 2019 roku, https://www.gov.pl/web/rodziny....
 
18.
Małe dzieci w trakcie pandemii, raport nr 9 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas pandemii Covid-19, https://covid.psych.uw.edu.pl/....
 
19.
Obowiązki w domu w czasie koronawirusa, IRC Center, maj 2020, https://ircenter.com/2020/09/2....
 
20.
Sztompka P., Zmiana społeczna, rozwój, postęp, [w:] P. Sztompka, Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 
21.
Sytuacja rodzinna i osobista mieszkańców Warszawy w czasie epidemii – raport zbiorczy, Sytuacja rodzinna i osobista warszawianek w czasie epidemii – kobiety, Sytuacja rodzinna i osobista warszawiaków w czasie epidemii – mężczyźni, https://um.warszawa.pl/documen....
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top