PL EN RU
Civic engagement during the COVID-19 pandemic and the system of public support to non-governmental organisations
 
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2022-10-10
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Civil society organizations and grassroot initiatives have not stopped during the COVID-19 pandemic. As the COVID-19 pandemic swept Poland voluntary organizations and spontaneous civic initiatives have demonstrated huge potential of solidarity embodied in the Polish society and its readiness to genuine, creative and effective responses. The article highlights the irreplaceable role of voluntary organizations and spontaneous citizen led activities during the pandemic and before 2020 in mobilizing social support, providing frontline help and essential services and to mitigate the impact of COVID-19. Civil society organisations and grassroot initiatives provided food, personal protection equipment and essential sanitary items, often filling the gap when public administration was slow to respond. The article outlines the central and local governments policies aimed at creating an enabling environment for the work of civil society to respond to the spread of COVID-19.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (10)
1.
Charycka B., Gumkowska M., Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, marzec 2021.
 
2.
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. – wyniki wstępne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019.
 
3.
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r. – wyniki wstępne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021.
 
4.
Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej 2020, Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe 2021.
 
5.
Gliński P., Kaczmarczyk W., Zadania i wyzwania polskiej polityki na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, [w:] E. Leś (red.), Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918–2020, Kancelaria Prezydenta, Warszawa 2020.
 
6.
Goś-Wójcicka K., Sekuła T., Polskie społeczeństwo obywatelskie. Obraz statystyczny (1989–2018), [w:] E. Leś (red.), Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918–2020, Kancelaria Prezydenta, Warszawa 2020.
 
7.
Kaczmarczyk W., Przedmowa, [w:] Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r. Raport z badania, Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa 2021.
 
8.
Leś E., Udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji zadań publicznych i tworzeniu polityki [w:] J. Męcina, K. Szewior (red.), Współczesne wyzwania świata i Polski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021.
 
9.
Organizacje non profit w czasie epidemii COVID-19 (marzec–sierpień 2020), Informacje Sygnalne, GUS, 29.12.2020.
 
10.
Raport Społeczeństwo, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top