PL EN RU
Znaczenie drugiej tury wyborów w większościowych formułach wyborczych (na przykładzie wyborów organów wykonawczych gmin polskich z 2010 r.)
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Katedrze Metodologii i Teorii Polityki oraz w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wyniki badań dowodzą, że druga tura niekoniecznie służy wyborcom kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury, na zastanowienie się nad dwoma kandydatami, którzy przeszli do drugiej tury. Te niespodziewane zwycięstwa w drugiej turze kandydatów, którzy w stosunku do najlepszego kandydata z pierwszej tury osiągnęli dość słaby wynik, (z drugiej, a czasem trzeciej pozycji pod względem liczby głosów) świadczą o tym, że w drugiej turze dochodzi często do nieracjonalnych przepływów głosów między elektoratami. Wyborcy kandydata, który w pierwszej turze osiągnął najlepszy wynik, często nie głosują w drugiej turze, albo głosują na innego kandydata. Zatem druga tura jest tylko sztucznym, często przypadkowym, wymuszaniem bezwzględnej większości.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top