PL EN RU
Polityka ex cathedra. Naukowcy jako kandydaci w wyborach w 2019 roku
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik Zakładu Badania Aktywności Politycznej i Społecznej, Instytut Politologi Uniwersytet Wrocławski
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest analiza obecności naukowców na listach wyborczych zarejestrowanych przez relewantne komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego i parlamentu narodowego w Polsce w 2019 roku. Autor skoncentrował się na odpowiedzi na pytania dotyczące liczby naukowców na listach wyborczych i zróżnicowaniu reprezentacji naukowców na listach komitetów lewicowych, centrowych i prawicowych. Efektem analizy są wnioski ukazujące zróżnicowanie list wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego i Senatu oraz Sejmu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (12)
1.
R. Alberski, Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 roku, «Preferencje polityczne» 2012, nr 3.
 
2.
I. Boyd, Scientists and politics?, «Science» 2019, vol. 366, issue 6463.
 
3.
M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003.
 
4.
A. Dziedziczak-Foltyn, Nauczyciele akademiccy jako prekursorzy i moderatorzy społeczeństwa wiedzy, «Nauka i Szkolnictwo Wyższe» 2006, nr 2/28.
 
5.
T. Gundersen, Scientists as experts: A distinct role, «Studies in History and Philosophy of Science» 2018, nr 69.
 
6.
H. Hall, Scientists and Politicians, «Bulletin of Atomic Scientists» 1956, vol. 12, nr 2.
 
7.
M. Mazur, Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993–2011, Katowice 2014.
 
8.
K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.
 
9.
D. Skrzypiński, Proces mianowania kandydatów w wyborach prezydenckich jako mechanizm roz- strzygania dylematów strategicznych, «Studia Politologiczne» 2011, vol. 19.
 
10.
K. Zajdowski, Marketing produktu politycznego. Analiza porównawcza, Warszawa 2017.
 
11.
F. Znaniecki, Społeczne role uczonych, Warszawa 1984.
 
12.
A. Żukiewicz, Społeczny ethos uczonych a procesy „zurzędniczania” nauki, «Rocznik Lubuski» 2018, t. 44, cz. 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top