PL EN RU
Okręg wyborczy w świetle samorządowego prawa wyborczego
 
Więcej
Ukryj
1
absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule dokonano analizy jednego z elementów obligatoryjnych systemu wyborczego – okręgu wyborczego. Rozważania dotyczące okręgu wyborczego ograniczone zostały do jego prawnej regulacji w samorządowym prawie wyborczym. Przedstawiono ogólne zasady tworzenia okręgów wyborczych na tle standardów obowiązujących w państwach demokratycznych. Szczególnej analizie poddano problematykę tworzenia okręgów wyborczych w świetle polskiego samorządowego prawa wyborczego. Osobną część poświęcono problematyce struktury okręgów wyborczych i ich rozmiarów. Analizę te przeprowadzono na tle praktycznego stosowania przepisów prawa wyborczego w wyborach samorządowych w 2010 roku.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top