PL EN RU
Społeczna percepcja wyborów 2019 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest analiza społecznej percepcji wyborów parlamentarnych z 2019 roku. Analiza ta została dokonana na dwóch wymiarach percepcji polityki: indywidualnej oraz kolektywnej, zobrazowanej w badaniach społecznych przed wyborami i po nich. Celem naukowym artykułu jest próba zbudowania struktury procesu spostrzegania wyborów. Odniesieniem teoretycznym stały się koncepcje kształtowania obrazów zjawisk i wydarzeń politycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (10)
1.
G.V. Caprara, Ph.G. Zimbardo, Personalizing Politics. A Congruency Model of Political Prefer- ence, «American Psychologist» 2004, vol. 59 (7).
 
2.
D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini, Psychologia społeczna, przekł. A. Nowak i in., Gdańsk 2002.
 
3.
Ż. Krawczyk-Antońska, Pobudzić a zostać pobudzonym. Emocje w polityce, Katowice 2013.
 
4.
E.M. Marciniak, Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa 2013.
 
5.
E.M. Marciniak, Pozyskiwanie uwagi jako narzędzie marketingu politycznego, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 16.
 
6.
M. Ratalewska, Spostrzeganie społeczne i jego znaczenie w procesie komunikacji międzyludzkiej, «Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego» 2013, nr 11.
 
7.
H. Schoeck, Zawiść. Źródło agresji, destrukcji i biedy, przekł. K. Nowacki, Warszawa 2012.
 
8.
K. Skarżyńska, Spostrzeganie ludzi, Warszawa 1981.
 
9.
K. Skarżyńska, Potoczna percepcja i ewaluacja rzeczywistości społeczno-politycznej, [w:] J. Rey- kowski (red.), Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konse- kwencje, Warszawa 1995.
 
10.
B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top