PL EN RU
Teoretyczne rozważania nad nacjonalizmem i jego kondycją w Ukrainie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Odwołując się do szerokiego namysłu teoretycznego nad zjawiskiem nacjonalizmu autor stawia sobie za cel zidentyfikowanie/nazwanie elementów, które kształtują współczesny ukraiński nacjonalizm. Za pomocą analizy zapisów programowych ugrupowań narodowych, a także treści głoszonych przez nie postulatów wraz z zestawieniem poziomu poparcia społecznego dla nich, w tekście podejmowana jest próba przedstawienia kondycji współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu, który wyróżnia się nie tylko skrajnymi postawami, ale jest także społecznym i politycznym ruchem na rzecz narodu. W radykalnej jego postaci nacjonalizm w społeczeństwie ukraińskim nigdy nie cieszył się dużym poparciem. Po agresji Rosji na Ukrainę stał się raczej politycznym ruchem na rzecz budowania narodu, przyczyniając się do powstania zjawiska patriotyzmu, który nie jest równoznaczny etnonacjonalizmowi lecz odwołuje się do jego symboli.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (23)
1.
Calhoun C., Nacjonalizm, Warszawa 2007.
 
2.
Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009.
 
3.
Hajduk J., Instrumentalizacja ukraińskiego dyskursu dookoła pamięci historycznej, «Language. Culture, Politics. International Journal» 2019, vol. 1.
 
4.
Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, Wrocław–Warszawa-Kraków 2003.
 
5.
Kornas J., Oceny OUN-UPA na Ukrainie i w Polsce w latach 1991–2015, «Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili» 2016, nr VI.
 
6.
Kulińska L., Współczesny nacjonalizm ukraiński i jego antypolski charakter w świetle programów partyjnych oraz wypowiedzi, [w:] B. Grott, O. Grott (red.), Nacjonalizmy różnych narodów: perspektywa politologiczno-religioznawcza, Kraków 2012.
 
7.
Mazur G., Rozawżania nad kwestią tradycji skrajnej nacjonalistycznych ruchów w polityce historycznej współczesnej Ukrainy. Zarys Problematyki, «Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich» 2016, nr 7.
 
8.
Potocki R., Nacjonalizm eklektyczny na postsowieckiej Ukrainie. Radykalizm transnacjonalistyczny Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowego, [w:] E. Olszewski (red.), Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, Lublin 2004.
 
9.
Siudak M., Oblicza współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski i mniejszości polskiej na Ukrainie, «Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem» 2016, nr 1(6).
 
10.
Smith A.D., Nacjonalizm, Warszawa 2007.
 
11.
Voytyuk O., Prawy Sektor oraz jego przyszłość w polityce wewnętrznej Ukrainy, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 42.
 
12.
Walicki A., Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Kraków 2009.
 
13.
Головко B., Екстремізм та радикалізм в Україні: особливості формування, основні напрями, форми протидії з боку держави, Інститут історії України НАН України, http://dspace.nbuv.gov.ua/bits... (10.11.2022).
 
14.
Гош М., Крайні правів Україні, жовтень 2012, https://library.fes.de/pdf-fil... (14.11.2022).
 
15.
Парламентські вибори-2014: оцінки експертів, https://dif.org.ua/article/par... (16.11.2022).
 
16.
Програма Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Програма захисту українців, https://svoboda.org.ua/party/p... (13.11.2022).
 
17.
Програма національного визволення та державотворення, https://pravyysektor.info/prog... (19.11.2022).
 
18.
Програма політичної партії Народний рух Україні, https://www.rukh.team/program (10.11.2022).
 
19.
Програма УНА-УНСО, http://una-unso.com/programa-u... (12.11.2022).
 
20.
Сич О., Сучасний український націоналізм: політологічні аспекти трансформації парадигми, https://chtyvo.org.ua/authors/... (2.05.2023).
 
21.
Танчин І., Луцишин Г., Українські праві радикальні партії після Революції гідності, «Humanitarian Vision» 2016, vol. 2, nr 2.
 
22.
Умланд А., Радикальні націоналісти до і після Євромайдану: зліт та падіння ВО «Свобода», https://voxukraine.org/radikal... (16.11.2022).
 
23.
Якименко Ю., Замятін В., Биченко А., Міщенко М., Розумний О., Стецьків А., Партійна система України після 2019 року: особливості та перспективи розвитку, Razumkov centre, Київ 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top