PL EN RU
Propaganda polityczna w epoce płynnej nowoczesności. Przypadek tureckiej serii filmów Doliny Wilków
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
 
2
Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego
 
 
Data publikacji: 17-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem tekstu jest analiza propagandowego aspektu tureckich filmów z serii Dolina Wilków, umieszczona w ramach Baumanowskiej kategorii płynności. Artykuł rozpoczyna się od naszkicowania istotnych cech płynnej nowoczesności. Potem przechodzi się do upolitycznienia filmów i zatarcia granicy między rzeczywistością a fikcją. Następnie zwraca się uwagę na kwestie ideologiczne, włącznie z neoosmanizmem, nacjonalizmem i antysemityzmem. Ostatnia część dotyczy głębokiego państwa (Deep State), szarej strefy między oficjalnymi instytucjami państwa a grupami terrorystycznymi i mafią.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (37)
1.
Ahmady K., „Valley of the Wolves”: Nationalism, Conflict and the Other in a Turkish Film, http://kameelahmady.com/articl... (dostęp: 30.08.2017).
 
2.
Al-Rawi A.K., Valley of Wolves as Representative of Turkish Popular Attitudes Towards Iraq, „International Journal of Contemporary Iraqi Studies” 2009, nr 3.
 
3.
Anderson B., Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, New York 1991.
 
4.
Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 
5.
Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995.
 
6.
Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa 2007.
 
7.
Bauman Z., Płynne życie, Kraków 2007.
 
8.
Bauman Z., Sztuka życia, Kraków 2009.
 
9.
Bauman Z., Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Roviroso-Madrazo, Kraków 2010.
 
10.
Bayrakdar D., Turkish Cinema and the New Europe: At Edge of Heaven, [w:] D. Bayrakdar (red.), Cinema and Politics. Turkish Cinema and New Europe, Cambridge 2009.
 
11.
Bennet W., Lawrence, R., Livingstone, S., None Dare Call It Torture: Indexing the Limits of Press Independence in the Abu Ghraib Scandal, „Journal of Communication” 2006, nr 56.
 
12.
Booth R., Israeli Attack on Gaza Flotilla Sparks International Outrage, https://www.theguardian.com/wo... (dostęp: 30.08.2017).
 
13.
Butler J., Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, Warszawa 2011.
 
14.
Cetin K., The „Politicization” of Turkish Television Dramas, „International Journal of Communication” 2014, nr 8.
 
15.
Çoban M., Various Representations of Jews in Turkish Cinema, „Journal of Religion&Film” 2016, nr 20.
 
16.
Czapnik S., Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia), Opole 2014.
 
17.
Czapnik S., Węzeł kurdyjski. Sytuacja i perspektywy Kurdów w Turcji, Iraku i Syrii, „Wschodnioznawstwo” 2016, nr 9.
 
18.
Fisk R., The forgotten holocaust, http://www.independent.co.uk/v... (dostęp: 30.08.2017).
 
19.
Gingeras R., Last Rites for a „Pure Bandit”: Clandestine Service, Historiography and the Origins of the Turkish „Deep State”, „Past & Present” 2010, nr 20.
 
20.
Hedges C., Killing Ragheads for Jesus, https://www.truthdig.com/artic... (dostęp: 30.08.2017).
 
21.
Hoff A.-Ch., Normalizing Antisemitism in Turkey, „Journal for the Studies of Antisemitism” 2013, nr 5.
 
22.
Jones P., U.S. Resentment in Turkish Entertainment Industry: What it Implies About Turkish Anti-Americanism, http://www.asfar.org.uk/u-s-re... (dostęp: 30.08.2017).
 
23.
Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne” 2010, nr 17.
 
24.
Köseli B., Valley of Wolves: Palestine, http://www.todayszaman.com/tz-... (dostęp: 30.08.2017).
 
25.
Kraidy M., Al-Ghazzi O., „Turkish Rambo” Geopolitical Drama as Narrative Counter-Hegemony,https://www.flowjournal.org/20... (dostęp: 30.08.2017).
 
26.
Kraidy M. Al-Ghazzi, O., Neo-Ottoman Cool: Turkish Popular Culture in the Arab Public Sphere, „Popular Communication” 2013, nr 11.
 
27.
Kubey R., Csikszentmihalyi M., Television and the Quality of Life, Hillsdale, NJ 1990.
 
28.
Miles H.M., Abu Ghraib: Its Legacy for Military Medicine, „Health and Human Rights” 2004, nr 364.
 
29.
Özdemir C., Beyond the Valley of Wolves, http://www.spiegel.de/internat... (dostęp: 30.08.2017).
 
30.
Park P., Turkish Deep State: Ergenekon and the Threat to Democratisation in the Republic, „The Rusi Journal” 2008, nr 153.
 
31.
Postman N., W stronę XVIII stulecia: jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, Warszawa 2001.
 
32.
Pierzchalski F., Polityka jako »męskie spojrzenie«, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, t. 4, Warszawa 2013.
 
33.
Rubisz L., Płynność jako cecha polityczności. Carl Schmitt i Zygmunt Bauman a współczesny dyskurs o granicach polityki, „Studia Politologiczne” 2015, nr 37.
 
34.
Söyler M., The Turkish Deep State, London 2015.
 
35.
Yanik L.K., Valley of the Wolves: Iraq: Anti-Geopolitics Alla Turca, „Middle East Journal of Culture and Communication” 2009, nr 2.
 
36.
Zeidler-Janiszewska A. (red.), O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata. Materiały z seminarium Profesora Zygmunta Baumana w Instytucie Kultury (jesień 1995–wiosna 1996), Warszawa 1997.
 
37.
Żakowski J., Wiek kłamstwa (rozmowa z Zygmuntem Baumanem), http://www.polityka.pl/tygodni... (dostęp: 30.08.2017).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top