PL EN RU
Prawy Sektor oraz jego przyszłość w polityce wewnętrznej Ukrainy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W tekście poddano analizie historię powstania ruchu narodowo-wyzwoleńczego „Prawy Sektor”, jego strukturę, cele, ideologię. Zwraca się uwagę na rywalizację polityczną między dwiema partiami politycznymi „Prawy Sektor” oraz OZ „Swoboda” oraz wynikające z tego konsekwencje.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (27)
1.
Góralska A., Raport: Bataliony ochotnicze. Geneza, działanie, kontrowersje, http://odfoundation.eu/a/6441,... kontrowersje, 14.05.2015.
 
2.
Horyzont ukraiński, http://jagiellonski24.pl/2016/..., 9.01.2016.
 
3.
Vkontakte, Oficjalna strona Prawego Sektora, https://vk.com/ public62043361, 12.03.2014.
 
4.
Батальйони Добровольчого Українського Корпусу „Правий сектор”, http:// sectorpravdy.com/ua/entsyklopediia-viiny/infohrafika/706batalionydobrovolchoho-ukrainskoho-korpusu-pravyi-sektor, 19.07.2015.
 
5.
Без Провідника та революції. Політичні перспективи „Правого сектору”, http://www.slovoidilo.ua/2015/..., 12.11.2015.
 
6.
„Беркут” ліквідовано, http://www.pravda.com.ua/news/..., 26.02.2014.
 
7.
Влада прагне ліквідувати добровольчий рух як такий – Жданов, http:// newsradio.com.ua/2015_05_12/Vlada-pragne-l-kv-duvati-dobrovolchijruh-jak-takij-ZHdanov-0491, 12.05.2015.
 
8.
Гончаренко Р., Эксперт: „Правый сектор” распадется, http://www.dw.de/a-17537119, 2.04.2014.
 
9.
Дмитро Ярош: „Без радикалізму на межі з маргінесом, але й без ліберальної демагогії”, http://uk.vnews.agency/news/po... bez-radikalzmu-na-mezh-z-margnesom-ale-y-bezlberalnoyi-demagogyi.html, 28.12.2015.
 
10.
Допомогти „Госпітальєрам” ДУК, http://sectorpravdy.com/ua/dop..., 14.05.2015.
 
11.
Електоральні та суспільні настрої населення, http://Ratinggroup.Ua/Research..._ Naseleniya.Html, 04.02.2016.
 
12.
Корреспондент: Загроза праворуч. Радикальні організації активізували діяльність під час Євромайдану, http://ua.korrespondent.net/uk... politics/3298283-korrespondent-zahroza-pravoruch-radykalniorhanizatsii-aktyvizuvaly-diialnist-pid-chas-yevromaidanu, 28.01. 2014.
 
13.
Лідер „Правого сектору” Дмитро Ярош. Бачення „Правим сектором” поточної ситуації в країні і перспектив нашої боротьби, http://banderivets. org.ua/bachennya-pravym-sektorom-potochnoyi-sytuatsiyi-vkrayini-i-perspektyv-nashoyi-borotby.html, 9.02.2014.
 
14.
Майже всі свої дії «Правий сектор» узгоджує з СБУ та МВС – Ярош, http://www.slovoidilo.ua/2015/..., 22.09.2015.
 
15.
Найем М., Коваленко О., Лідер Правого сектору Дмитро Ярош: Коли 80% країни не підтримує владу, громадянської війни бути не може, http://www.pravda.com.ua/artic..., 4.02.2014.
 
16.
Організація. Особи уповноважені діяти у відповідних областях від імені “Правого сектору”, http://pravyysektor.info/organ..., 12.03.2014.
 
17.
Офіційна заява «Правого сектору», http://pravyysektor.info/news/..., 6.03.2014.
 
18.
„Правий сектор” офіційно йде в політику, http://fakty.ictv.ua/ua/index/..., 22.03.2014.
 
19.
Правий сектор: Ми йшли не за євроінтеграцію, а за те, щоб звершити національну революцію, http://www.varianty.net/16430-...- my-yshly-ne-za-yevrointehratsiiu-a-za-te-shchob-zvershytynatsionalnu-revoliutsiiu, 13.12.2013.
 
20.
Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, http://2001.ukrcensus.gov.ua/r... general/nationality, 20.03.2014.
 
21.
Програма реалізації української національної ідеї у процесі державотворення, http://banderivets.ho.ua/index... main/zmist4,19.03.2014.
 
22.
Проект Закону про Добровольчий Український Корпус, http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2851&skl=9, 9.02.2016. Солонина Є., Ситуація у «Правому секторі»: батальйони – за Яроша, а провід – проти Порошенка,http://www.radiosvoboda.mobi/a....
 
23.
Социально-политическая ситуация в Украине: сентябрь 2015, http:// www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=548&page=1&t=1, 8.02.2015.
 
24.
Хто ж вони такі „Правий сектор”? Знайомимось, http://slovovolyni.com/ukr/ukr..., 21.01.2014.
 
25.
Червоненко В., Яке політичне майбутнє чекає на”Правий сектор”, http:// www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/03/140326_right_sector_political_ future_vc.shtml, 26.03.2014.
 
26.
Шеховцев А., Українські крайні праві і Євромайдан, http://postup.brama.com/dinami..., 13.05.2014.
 
27.
Що таке „Правий Сектор”?, http://pravyysektor.info/about..., 8.02.2016.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top