PL EN RU
Theoretical Reflections on Nationalism and its Condition in Ukraine
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 
 
Publication date: 2023-12-15
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Referring to a broad theoretical reflection on the phenomenon of nationalism, the author aims to identify/name the elements that shape contemporary Ukrainian nationalism. By means of an analysis of the program records of national groups, as well as the content of their postulates, together with a list of the level of social support for them, the text attempts to present the condition of contemporary Ukrainian nationalism, which is distinguished not only by its extreme attitudes, but is also a social and political movement for the benefit of the nation. In its radical form, nationalism has never enjoyed much support in Ukrainian society. After Russia’s aggression against Ukraine, it became more of a political nation-building movement that contributed to the emergence of the phenomenon of patriotism, which is not synonymous with ethnonationalism, but refers to its symbols.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (23)
1.
Calhoun C., Nacjonalizm, Warszawa 2007.
 
2.
Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009.
 
3.
Hajduk J., Instrumentalizacja ukraińskiego dyskursu dookoła pamięci historycznej, «Language. Culture, Politics. International Journal» 2019, vol. 1.
 
4.
Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, Wrocław–Warszawa-Kraków 2003.
 
5.
Kornas J., Oceny OUN-UPA na Ukrainie i w Polsce w latach 1991–2015, «Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili» 2016, nr VI.
 
6.
Kulińska L., Współczesny nacjonalizm ukraiński i jego antypolski charakter w świetle programów partyjnych oraz wypowiedzi, [w:] B. Grott, O. Grott (red.), Nacjonalizmy różnych narodów: perspektywa politologiczno-religioznawcza, Kraków 2012.
 
7.
Mazur G., Rozawżania nad kwestią tradycji skrajnej nacjonalistycznych ruchów w polityce historycznej współczesnej Ukrainy. Zarys Problematyki, «Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich» 2016, nr 7.
 
8.
Potocki R., Nacjonalizm eklektyczny na postsowieckiej Ukrainie. Radykalizm transnacjonalistyczny Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowego, [w:] E. Olszewski (red.), Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, Lublin 2004.
 
9.
Siudak M., Oblicza współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski i mniejszości polskiej na Ukrainie, «Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem» 2016, nr 1(6).
 
10.
Smith A.D., Nacjonalizm, Warszawa 2007.
 
11.
Voytyuk O., Prawy Sektor oraz jego przyszłość w polityce wewnętrznej Ukrainy, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 42.
 
12.
Walicki A., Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Kraków 2009.
 
13.
Головко B., Екстремізм та радикалізм в Україні: особливості формування, основні напрями, форми протидії з боку держави, Інститут історії України НАН України, http://dspace.nbuv.gov.ua/bits... (10.11.2022).
 
14.
Гош М., Крайні правів Україні, жовтень 2012, https://library.fes.de/pdf-fil... (14.11.2022).
 
15.
Парламентські вибори-2014: оцінки експертів, https://dif.org.ua/article/par... (16.11.2022).
 
16.
Програма Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Програма захисту українців, https://svoboda.org.ua/party/p... (13.11.2022).
 
17.
Програма національного визволення та державотворення, https://pravyysektor.info/prog... (19.11.2022).
 
18.
Програма політичної партії Народний рух Україні, https://www.rukh.team/program (10.11.2022).
 
19.
Програма УНА-УНСО, http://una-unso.com/programa-u... (12.11.2022).
 
20.
Сич О., Сучасний український націоналізм: політологічні аспекти трансформації парадигми, https://chtyvo.org.ua/authors/... (2.05.2023).
 
21.
Танчин І., Луцишин Г., Українські праві радикальні партії після Революції гідності, «Humanitarian Vision» 2016, vol. 2, nr 2.
 
22.
Умланд А., Радикальні націоналісти до і після Євромайдану: зліт та падіння ВО «Свобода», https://voxukraine.org/radikal... (16.11.2022).
 
23.
Якименко Ю., Замятін В., Биченко А., Міщенко М., Розумний О., Стецьків А., Партійна система України після 2019 року: особливості та перспективи розвитку, Razumkov centre, Київ 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top