PL EN RU
Sukcesja władzy w warunkach pozorowanej demokracji państw postsowieckich
 
Więcej
Ukryj
1
pracownik naukowy Katedry Politologii Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W prezentowanej analizie pokazano, że pomimo formalnych przesłanek sugerujących występowanie w państwach poradzieckich procesów demokratycznych, rzeczywista, demokratyczna wymiana władzy, niemal nie występuje. Jest ona skrajnie marginalizowana czy wręcz eliminowana przez szereg mechanizmów, począwszy od wydłużania kadencji prezydenta i znoszenia konstytucyjnego limitu ilości kadencji, skończywszy na fałszerstwach wyborczych i niedopuszczeniu do pojawienia się realnej opozycji. Co ciekawe, nigdzie nie zrezygnowano jednak z samej procedury wyborów, zachowując pozory, ale już nie standardy, demokracji i politycznego pluralizmu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (5)
1.
R. Gortat, Turkmenistan 2012: Rytualne wybory prezydenckie i realna walka o gaz, „e-Politikon” 2012, nr 2.
 
2.
H.E. Hale, Regime Cycles: Democracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia, „World Politics” 2005, Vol. 58, № 1.
 
3.
Закон Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан от 7.10.1998, № 284-1.
 
4.
А. Зудин, Режим Владимира Путина: контуры новой политической системы, Москва 2002.
 
5.
Л. Шевцова, Как Россия не справилась с демократией: логика политического отката, „Pro et Contra” 2004, nr 3, t. 8.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top