PL EN RU
Wielopoziomowe rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej – charakterystyka w kontekście globalizacji i europeizacji
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu analizę pojęć i teorii oraz określenie odpowiedniego metodologicznego podejścia do wielopoziomowego rządzenia (multi-level governance – MLG) w przestrzeni ponadnarodowej. Analizowany jest w nim związek MLG z globalizacją i europeizacją, a także wpływ decyzji podejmowanych w jego ramach na obywateli. Założeniem analizy jest konieczność zmodyfikowania dotychczasowej metodologii badania MLG poprzez włączenie w nią elementów interdyscyplinarnych, szczególnie z obszarów ekonomii, socjologii, psychologii społecznej. Co ważne, należy także przesunąć środek ciężkości z metody systemowej na metody: decyzyjną i scenariuszową.
 
REFERENCJE (11)
1.
G.A. Almond, Comparative Political Systems, „Journal of Politics” 1956, vol. XVIII, nr 8.
 
2.
J. Bhagwati, In Defense of Globalization, Oxford–New York 2004.
 
3.
S. Hix, The Political System of the European Union, London 2005.
 
4.
H. Keman, Comparing political systems: Towards positive theory development, „Working Papers Political Science” 2006, nr 1.
 
5.
B. Kohler-Koch, The Evolution and Transformation of European Governance, „Reihe Politikwissenschaft / Political Science”, Series No. 58, November 1998.
 
6.
Ph.C. Schmitter, Neo-functionalism, [w:] A. Wiener, Th. Diez (eds.), European Integration Theory, Oxford–New York 2004.
 
7.
D. Spence, The Co-ordination of European Policy by the Member States, [w:] M. Westlake (ed.), The Council of the European Union, London 1995.
 
8.
M. Stein, L. Turkewitsch, Multilevel Governance and Federalism: Closely Linked or Incompatible Concepts, „Participation Bulletin of the International Political Science Association”, vol. 34, nr 2 – October 2010.
 
9.
A. Szymański, Globalizacja a problem deficytu demokracji w Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2003, nr 2 (7).
 
10.
A. Walreigh, Democracy in the European Union: Theory, Practice and Reform, London–New Delhi 2003.
 
11.
K.A. Wojtaszczyk, Unia Europejska – integralna wspólnota Europejczyków, „Przegląd Europejski” 2000, nr 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top