PL EN RU
Problemy globalizacji w kontekście ponadnarodowego zarządzania
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Procesy międzynarodowej integracji politycznej i gospodarczej oraz globalizacji przyczyniają się do powstawania nowych wyzwań w odniesieniu do problematyki rządzenia w przestrzeni globalnej. Zachodzi swoista ewolucja tradycyjnego modelu rządzenia oraz transformacja tradycyjnej sceny politycznej. Rządzenie jest coraz częściej postrzegane przede wszystkim w kategoriach skuteczności, która mierzona jest osiąganymi efektami projektów realizowanych przez władze polityczne. Wobec tego najważniejszymi problemami przestrzeni transnarodowej pozostają: niwelowanie deficytu demokratycznego, koordynacja działań w okresach kryzysów gospodarczych oraz partycypacja obywateli w procesach decyzyjnych.
 
REFERENCJE (9)
1.
Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000.
 
2.
M. Koenig-Archibugi, Mapping Global Governance, [w:] D. Held, A. McGrew (eds.), Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, Cambridge 2002.
 
3.
M. Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, [w:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Warszawa 2002.
 
4.
R.A.W. Rhodes, The new governance: Governing without government, „Political Studies” 1996, nr 44.
 
5.
M.D. Schachter, Civil Society and Globalization: The Investigation of Contested Concepts, [w:] M.D. Schachter (ed.), The Revival of Civil Society: Global and Comparative Perspectives, Basingstoke 1999.
 
6.
V.A. Schmidt, La démocratie en Europe. L’Union européenne et les politiques nationales, Paris 2010.
 
7.
J.A. Scholte, Beyond the Buzzword: Towards a Critical Theory of Globalization, [w:] E. Kofman, G. Youngs (eds.), Globalization: Theory and Practice, London 1996.
 
8.
K. Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków 2007.
 
9.
K.A. Wojtaszczyk (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top