PL EN RU
Udział grup interesu w rządzeniu transnarodowym
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Grupy interesu są ważnymi instytucjami w obrębie krajowych systemów politycznych oraz odgrywają istotną rolę jako aktorzy transnarodowi. Autor bada zjawisko kształtującej się sieci organizacji globalnego rządzenia z perspektywy grup interesu. Grupy interesu są często bezpośrednimi uczestnikami rządzenia transnarodowego i przyczyniają się do zmiany istniejących stosunków między decydentami ze sfery władzy publicznej i obywatelami. Artykuł dotyczy roli i udziału aktorów pozapaństwowych w procesach rządzenia transnarodowego. Autor skupia sie na przedstawieniu specyfiki i rodzajów grup interesu biorących udział procesach rządzenia transnarodowego oraz form i efektów udziału w nich grup interesu.
 
REFERENCJE (15)
1.
A. Cianciara, Neoinstytucjonalizm w badaniach nad polskim lobbingiem gospodarczym w Unii Europejskiej: zarys perspektywy teoretycznej, [w:] R. Żelichowski (red.), Świat i Polska wobec globalnych wyzwań. Wybrane problemy, Warszawa 2009.
 
2.
H. Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin 2012.
 
3.
R. Gwiazdowski, A nie mówiłem? Dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść?, Warszawa 2012.
 
4.
M. Hardt, Imperium, Warszawa 2005.
 
5.
P. Kirkbride (ed.), Globalization. The external pressures, New York 2001.
 
6.
M. Lech, Zdolność oddziaływania korporacji transnarodowych na współczesne stosunki międzynarodowe w dobie procesu globalizacji, [w:] J. Menkes, T. Gardocka (red.), Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, Warszawa 2010.
 
7.
T. Lemke, Biopolityka, Warszawa 2010.
 
8.
R. Meissner, The Transnational Role and Involvement of Interest Groups in Water Politics: a Comparative Analysis of Selected Southern African Case Studies, Pretoria 2005.
 
9.
E. Panas, Rola transnarodowych organizacji pozarządowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] W. Gizicki (red.), Polityczne wyzwania współczesnych państw. Perspektywa globalna, Toruń 2011.
 
10.
K. Piórko, „Władza” korporacji transnarodowych w stosunkach międzynarodowych, Toruń 2008.
 
11.
A. Rothert, Technopolis. Wirtualne sieci polityczne, Warszawa 2003.
 
12.
J.A. Scholte, Globalizacja, Sosnowiec 2006.
 
13.
T. Wallas, Grupy interesów w warunkach globalizacji, [w:] Z. Machelski, L. Rubisz (red.), Grupy interesu. Teorie i działanie, Toruń 2003.
 
14.
A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływanie, wyzwania, Warszawa 2007.
 
15.
P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top