PL EN RU
Wielopoziomowość władzy sieci
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Następują istotne zmiany w strukturach władzy politycznej. Transformacja często jest opisywana w kategoriach zastępowania „rządu” „rządzeniem”. Powstaje pytanie, czy nowy sieciowy porządek współgra ze standardami demokratycznymi? Artykuł ma stanowić wkład w wyjaśnienie wyłaniania się nowych sposobów rządzenia oraz zjawiska ponadnarodowego współdziałania, które przekraczają granice podziału na „sferę publiczną” i „prywatną”, sfery jeszcze nie tak dawno wyraźnie od siebie oddzielone. Czytelnicy znajdą analizę kwestii związanych z problemem odpowiedzialności i legitymizacji (brak hierarchii, aktorzy publiczni i prywatni) i ocenę różnych proponowanych rozwiązań.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top