PL EN RU
Protesty wyborcze i ważność wyborów
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest próba analizy instytucji ważności wyborów i uprawnienia służącego inicjowaniu tej procedury – protestu wyborczego. Doniosłość, z jaką traktowana jest procedura weryfikacji wyników wyborczych, wynika z zasady ostateczności wyborów i realizacji doniosłej funkcji legitymizacji organów władzy publicznej. Protesty wyborcze służą również inicjowaniu kontroli ważności wyborów przez niezawisły organ sądowy w celu oceny, czy uchybienia miały wpływ na wynik wyborczy. Protest wyborczy stanowi skargę obywatelską przysługującą każdemu wyborcy.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top