PL EN RU
Proposals to amend (the) constitution in theoretical reflection Law and Justice
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Nauk o Polityce Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Дата публикации: 2023-07-17
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
This article presents a theoretical reflection on the proposal to amend the Constitution of the Republic of Poland undertaken by Law and Justice. It analyses the postulates for a radical, comprehensive change to the constitution presented in the party’s programme documents, as well as in the twice-ambitious drafts of the Constitution of the Republic of Poland prepared by the Law and Justice party.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (16)
1.
Chruściak R., Prace konstytucyjne w latach 2008–2011, Warszawa 2013.
 
2.
Chruściak R., Projekty zmian w Konstytucji RP, [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013.
 
3.
Hołda R., Marzenia o „silnym mężu”. Mit Piłsudskiego we współczesnej retoryce politycznej, «Państwo i Społeczeństwo» 2008, nr 2.
 
4.
Jamróz L., W sprawie wzmocnienia statusu ustrojowego Senatu RP, [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013.
 
5.
Kuciński M., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w projektach konstytucji RP z lat 2004–2005, Warszawa 2006.
 
6.
Lewandowski A., Akcja Wyborcza Solidarność: centroprawica w poszukiwaniu modelu współpracy, Płock 2016.
 
7.
Maguś J., Kampanie braci. Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński w starciach o urząd Prezydenta RP – analiza porównawcza, [w:] M. Adamik-Szysiak, W. Maguś (red.), Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, Lublin 2013.
 
8.
Maroń G., Odwołania do Boga w konstytucjach państw współczesnych. Studium komparatystyczne, «Studia z prawa wyznaniowego» 2019, t. 22.
 
9.
Matusewicz Z., Koncepcja tzw. IV Rzeczypospolitej wobec kilku podstawowych ustaleń politologicznych, [w:] M. Drzonek, J. Mieczkowski (red.), OPiSy politologów: uwagi o polskiej scenie politycznej, Szczecin 2007.
 
10.
Program wyborczy: Polska jest najważniejsza. Zarys programu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego, [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory prezydenckie 2010: programy kandydatów, Warszawa 2012.
 
11.
Rubisz L., Prawo i Sprawiedliwość – konserwatyzm tu i teraz, [w:] M. Migalski (red.), Prawo i Sprawiedliwość, Toruń 2010.
 
12.
Sanecka-Tyczyńska J., Idea IV Rzeczypospolitej. Między aprobatą a odrzuceniem, [w:] M. Strzelecki (red.), Między aprobatą a odrzuceniem: demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku, Olsztyn 2012.
 
13.
Sanecka-Tyczyńska J., Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna: studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011.
 
14.
Strzelecki M., Między akceptacją a negacją: demokracja w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku, Toruń 2020.
 
15.
Szczepański D., Proposals for constitutional changes in the presidential election campaign in Poland in 2020, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2020, nr 6.
 
16.
Tomaszewski W., Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w aspekcie doświadczeń ustrojowych oraz prac nad nową konstytucją, Olsztyn 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top