PL EN RU
Parlamentarne partie polityczne w Polsce wobec problemu zmiany klimatu w latach 2005–2019 (perspektywa sieci społecznych)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu było określenie stosunku polskich parlamentarnych partii politycznych do problematyki zmiany klimatu w latach 2005–2019. Zastosowana w badaniu analiza sieci dyskursu pozwoliła zidentyfikować najczęściej współwystępujące koncepcje wyrażane przez poszczególne partie na przestrzeni ostatnich piętnastu lat, a także przedstawić „sieci afiliacji” między partiami. Postulaty dotyczące polityki klimatycznej zgłaszane przez polskie komitety wyborcze ulegały w analizowanym okresie stopniowej modyfikacji. Z biegiem czasu widoczna jest stopniowa konwergencja stanowisk pro-klimatycznych polskich partii parlamentarnych, a struktura stanowisk anty-klimatycznych staje się coraz mniej spójna. Nadal jednak widoczna jest różnica w podejściu do ochrony klimatu między partiami centrowymi i lewicowymi a tymi, które określają się jako prawicowe.
FINANSOWANIE
Artykuł jest rezultatem działania naukowego nr 2021/05/X/HS5/01130 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (20)
1.
Batorski D., Zdziarski M., Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania, «Problemy Zarządzania» 2009, nr 4.
 
2.
Ćetković S., Hagemann Ch., Changing climate for populists? Examining the influence of radical-right political parties on low-carbon energy transitions in Western Europe, «Energy Research & Social Science» 2020, vol. 66.
 
3.
Faust K., Wasserman S., Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge 2007.
 
4.
Gao Y., Gao X., Zhang X., The 2°C Global Temperature Target and the Evolution of the Long-Term Goal of Addressing Climate Change – From the United Nations Framework Convention on Climate Change to the Paris Agreement, «Engineering» 2017, t. 3, nr 2.
 
5.
Ghinoia S., De Vita R., Silvestri F., Local policymakers’ attitudes towards climate change: A multi-method case study, «Social Networks» 2021, September.
 
6.
Grabowska M., Podział postkomunistyczny do ponownego przeanalizowania. Teoria – historia – struktura społeczna, «Studia Socjologiczno-Polityczne. Nowa Seria» 2021, nr 1.
 
7.
Hanneman R., Riddle M., Introduction to social network methods, http://faculty.ucr.edu/~hannem... (15.11.2022).
 
8.
Hess D., Renner M., Conservative political parties and energy transitions in Europe: Opposition to climate mitigation policies, «Renewable and Sustainable Energy Reviews» 2019, vol. 104.
 
9.
Kadushin C., Understanding Social Networks. Theories, Concepts and Findings, Oxford 2012.
 
10.
Kamprowski R., Polityka energetyczna w programach największych polskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku, «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» 2021, nr 1.
 
11.
Karaczun Z., Polska polityka klimatyczna. Próba analizy, «Studia Biura Analiz Sejmowych» 2012, nr 1.
 
12.
Kochanek E., Evaluation of Energy Transition Scenarios in Poland, «Energies» 2021, vol. 14.
 
13.
Leifeld P., Discourse Network Analysis. Policy Debates as Dynamic Networks, [w:] J.N. Victor, A.H. Montgomery, M. Lubell (red.), The Oxford Handbook of Political Networks, Oxford 2018.
 
14.
Mrozowska S., Wendt J.A., Tomaszewski K., The Challenges of Poland’s Energy Transition, «Energies» 2021, vol. 14.
 
15.
Oberthür S., Dupont C., The Council, the European Council and International Climate Policy. From Symbolic Leadership to Leadership by Example, [w:] R. Wurzel, J. Connelly (red.), The European Union as a Leader in International Climate Change Politics, London–Nowy Jork 2010.
 
16.
Papp Z., Environmental attitudes, environmental problems and party choice. A large-N comparative study, «Political Geography» 2022, vol. 97, nr 2.
 
17.
Schmid N., A comparative and dynamic analysis of political party positions on energy technologies, «Environmental Innovation and Societal Transitions» 2021, nr 39.
 
18.
Siwior P., Prawo klimatyczne i polityka klimatyczna UE – rozwój i przyszłe kierunki, [w:] A. Borek (red.), Adaptacja do zmian klimatu w unijnej i polskiej polityce klimatycznej oraz prawie klimatycznym, Warszawa 2021.
 
19.
Wellman B., Structural Analysis: From Method and Metaphor to Substance, [w:] B. Wellman, S.D. Berkowitz (red.), Social Structures: a Network Approach, Nowy Jork 1988.
 
20.
Woźniak W., Programy polskich partii politycznych jako materiał empiryczny w badaniach dyskursu politycznego, «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» 2017, nr 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top