PL EN RU
Instytucjonalny i społeczny wymiar działania centralnych punktów recepcyjnych na granicy polsko-ukraińskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Działania wojenne prowadzone przez Rosję od lutego 2022 r. każdego dnia pogłębiają katastrofę materialną i humanitarną na Ukrainie. W efekcie wywołały one również falę uchodźctwa do sąsiedzkich krajów, w tym Polski. Większość uchodźców, tuż po przekroczeniu granicy, trafiła do tzw. „punktów recepcyjnych”. Ich organizacja i funkcjonowanie nie miały precedensu. Zarówno z administracyjnego punktu widzenia, jak i społecznego mamy do czynienia z zupełnie nowym fenomenem. Punkty recepcyjne są bowiem hybrydowymi instytucjami stworzonymi wskutek decyzji administracyjnych, ale ich funkcjonowanie w Polsce byłoby trudne do wyobrażenia bez społecznego zaangażowania obywateli, tj. bez niezliczonych inicjatyw wsparcia tworzących potężny ruch społeczny funkcjonujący także przy punktach recepcyjnych. Przedstawiony tu artykuł jest podsumowaniem badania terenowego przeprowadzonego w kwietniu 2022 r. Jego przedmiotem było funkcjonowanie punktów recepcyjnych w ich instytucjonalnym i obywatelskim wymiarze; ich specyficzny i węzłowy charakter, który przyciągał społeczny ruch pomocy uchodźcom; dynamika postaw i motywacji stron zaangażowanych w ich funkcjonowanie, a także współpraca różnych aktorów społecznych w tym obszarze.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (8)
1.
Beauvois D., Czy Polacy pomagają swoim dawnym kresom?, «Przegląd Polityczny» 2022, nr 173.
 
2.
Filipec O., Multilevel Analysis of the 2021 Poland-Belarus Border Crisis in the Context of Hybrid Threats, «Central European Journal of Politics» 2022, vol. 8.
 
3.
Schlosser A., Levy E., Helping Others or Oneself: How Direction of Comparison Affects Prosocial Behavior, «Journal of Consumer Psychology» 2016, no. 26(4).
 
4.
Staniszewski R.M., Administrare – być pomocnym. Społeczna percepcja wybranych rozwiązań zdefiniowanych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych działań dotyczących tej problematyki, «Studia Iuridica» 2022, nr (92).
 
5.
Stefaniak A., Bilewicz M., Winiewski M. (red.), Uprzedzenia w Polsce, Warszawa 2015.
 
6.
Taggart P., Populism and representative politics in contemporary Europe, «Journal of Political Ideologies» 2004, no. 9(3).
 
7.
Thompson E., Zrozumieć Rosję. Szaleństwo w kulturze rosyjskiej, Warszawa 2019.
 
8.
Załęcki J., Postawy Polaków wobec Rosjan i Ukraińców w kontekście współczesnych konfliktów politycznych, «Roczniki Nauk Społecznych» 2017, nr 9(45), nr 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top