PL EN RU
Obraz migrantów w trakcie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej w 2021 i 2022 roku w „Wiadomościach” TVP
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Katedra Polityk Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problemem badawczym podjętym w tekście jest sposób prezentacji migrantów w trakcie kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy w 2021 i 2022 roku w serwisie informacyjnym „Wiadomości” emitowanym w programie telewizji publicznej TVP1. Celem artykułu była rekonstrukcja wizerunku migrantów. Badanie serwisów informacyjnych przeprowadzono z zastosowaniem jakościowej analizy treści oraz analizy ramowania. Przeprowadzone badanie pozwoliło na ustalenie, że obraz migrantów konstruowany był poprzez zastosowanie pięciu ram: „identyfikacji”, „terrorysty”, „przestępcy”, „narzędzia w wojnie hybrydowej” i „barbarzyńcy” (zagrożenia dla wartości europejskich). Wszystkie wykorzystywane ramy były negatywne.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
Arendalska J., Łada-Konefał A., Sendhardt B., Sąsiedztwo w ramach, Polacy i Niemcy o sobie nawzajem w przekazie prasowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2022.
 
2.
Bachman K., Kryzys polsko-białoruski i kwestia migracji. Międzynarodowy kontekst i możliwe sposoby zarządzania, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2021, https://www.batory.org.pl/wp-c... (31.12.2022).
 
3.
Bielecka-Prus J., Retoryka lęku przed obcym w polskim dyskursie prasowym, «Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Kwartalnik» 2018, nr 1.
 
4.
Chouliaraki L., Georgiou M., Zaborowski R., Oomen W., The European “migration crisis” and the media. A cross-European press content analysis. A report on the press coverage of the migration phenomenon in eight European countries and the consequences of media representations for public opinion and policy choices, London School of Economics, Department of Media and Communication and Utrecht University, London 2017.
 
5.
Chouliaraki L., Stolic T., Rethinking media responsibility in the refugee ‘crisis’: a visual typology of European news, «Media, Culture & Society» 2017, vol. 39(8).
 
6.
Dębska K., Klasa ludowa i klasa średnia wobec kryzysu uchodźczego w perspektywie małego miasta, «Przegląd Socjologii Jakościowej» 2019, t. 15, nr 1.
 
7.
Duszczyk, M., Kryzys migracyjny 2015/2016, 2016, http://iminteg.uw.edu.pl/pdf/M... (31.12.2022).
 
8.
Entman R.M., Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, «Journal of Communication» 1993, vol. 43(4).
 
9.
Goffman E., Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010.
 
10.
Greń P., Morawski K., Medialny obraz wroga, FNCE, Poznań 2020.
 
11.
Łodziński S., Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (suspect community). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – czerwiec 2018, «Studia Socjologiczno-Politologiczne» 2019, nr 1 (10).
 
12.
Reese S.D., Prologue-Framing public life, [w:] S.D. Reese, O.H. Gandy Jr., A.E. Grant (red.), Framing public life: Perspectives on media and our understanding of the social world, Lawrence, Erlbaum Mahwah 2001.
 
13.
Rust M., Kryzys na granicy: czy zmiana „białoruskiej agendy” zagraża białoruskim siłom demokratycznym?, [w:] J.M. Nowakowski, J. Olędzka, M. Rust (red.), Raport IV. Granica dyktatora. Polska i Białoruś wobec kryzysu granicznego, Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa 2021, https://studium.uw.edu.pl/wp-c... (31.12.2022).
 
14.
Urban M., Zdanowicz A., Manipulacja polityczna w mediach – mit czy rzeczywistość, «Studia Politologiczne» 2012, vol. 25.
 
15.
Vreese C.H. de, News framing: Theory and typology, «Information Design Journal & Document Design» 2005, vol. 13(1).
 
16.
Weilandt M., Wyobrażenie uchodźcy w przekazach polskich i niemieckich serwisów informacyjnych telewizji publicznej, [w:] T. Nowicki (red.), Zemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.
 
17.
Wodak R., Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczania a gatunki języka pisanego, [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu, Universitas, Kraków 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top