PL EN RU
The Politics ex cathedra. Scientists as Candidates in Elections in 2019
 
Подробнее
Скрыть детали
1
kierownik Zakładu Badania Aktywności Politycznej i Społecznej, Instytut Politologi Uniwersytet Wrocławski
 
 
Дата публикации: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
An object of the article is the analysis of the presence of scientists on tickets registered by relevant electoral committees in elections to European Parliament and national Parliament in Poland in 2019. The author concentrated on the answer on questions concerning numbers of scientists on lists of candidates and to the differentiation of the representation of research workers on tickets of left-wing, right-wing and centrist committees. An effect of the analysis are conclusions showing differentiation of electoral registers in elections to European Parliament and the Senate and Seym.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (12)
1.
R. Alberski, Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 roku, «Preferencje polityczne» 2012, nr 3.
 
2.
I. Boyd, Scientists and politics?, «Science» 2019, vol. 366, issue 6463.
 
3.
M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003.
 
4.
A. Dziedziczak-Foltyn, Nauczyciele akademiccy jako prekursorzy i moderatorzy społeczeństwa wiedzy, «Nauka i Szkolnictwo Wyższe» 2006, nr 2/28.
 
5.
T. Gundersen, Scientists as experts: A distinct role, «Studies in History and Philosophy of Science» 2018, nr 69.
 
6.
H. Hall, Scientists and Politicians, «Bulletin of Atomic Scientists» 1956, vol. 12, nr 2.
 
7.
M. Mazur, Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993–2011, Katowice 2014.
 
8.
K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.
 
9.
D. Skrzypiński, Proces mianowania kandydatów w wyborach prezydenckich jako mechanizm roz- strzygania dylematów strategicznych, «Studia Politologiczne» 2011, vol. 19.
 
10.
K. Zajdowski, Marketing produktu politycznego. Analiza porównawcza, Warszawa 2017.
 
11.
F. Znaniecki, Społeczne role uczonych, Warszawa 1984.
 
12.
A. Żukiewicz, Społeczny ethos uczonych a procesy „zurzędniczania” nauki, «Rocznik Lubuski» 2018, t. 44, cz. 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top