PL EN RU
Partycypacyjne kształtowanie lokalnych polityk publicznych w opinii przedstawicieli władz samorządowych. Studium przypadku wybranych miast
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polityki publiczne podlegają znaczącym przeobrażeniom, między innymi za sprawą reform związanych z wdrażaniem idei participatory governance. W rezultacie administracja publiczna coraz chętniej wchodzi w interakcję z innymi aktorami zainteresowanymi kształtem polityki publicznej bądź rozstrzygnięciami, które zapadają w jej ramach. Powoduje to, że za współczesną politykę odpowiada już nie tylko (samo)rząd, ale także wielu innych uczestników. Artykuł zwraca uwagę na nowoczesne ujęcie tworzenia polityki publicznej z udziałem obywateli osadzone na partycypacyjnym sposobie rządzenia.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Andrews R., Cowell R., Downe J., Martin S., Turner D., Supporting effective citizenship in local government: Engaging, educating and empowering local citizens, «Local Government Studies» 2008, t. 34, nr 4.
 
2.
Arnstein S.R., A Ladder of Citizen Participation, «Journal of the American Institute of Planners» 1969, vol. 35, nr 4.
 
3.
Bevir M. (red.), The Sage Handbook of Governance, [b.m.w.] 2011.
 
4.
Bevir M., Key Concept in Governance, [b.m.w.] 2011.
 
5.
Cyboran B., Podejście governance w polityce publicznej jako inspiracja dla uczenia się współdziałania dorosłych. Przykład gdańskiej polityki migracyjnej, «Rocznik Andragogiczny» 2018, t. 5.
 
6.
Hausner J. (red.), Zarządzanie publiczne, Warszawa 2007.
 
7.
Howlett M., Mukherjee I. (red.), Routledge Handbook of Policy Design, [b.m.w.] 2020.
 
8.
Izdebski H., Od administracji publicznej do public goverance, «Zarządzanie Publiczne» 2007, nr 1.
 
9.
Kraft M.E., Furlog S.R., Public Policy. Politics, Analysis and Alternatives, Waszyngton 2007.
 
10.
Loffler E., Bovaird T. (red.), Public Management and Governance, London 2005.
 
11.
Maasen S., Weingart P., Democratization of Expertise? Exploring Novel Forms of Scientific Advice in Political Decision-Making, [b.m.w.] 2005.
 
12.
Michałowski S., Sidor M., Wasil J. (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń, Lublin 2016.
 
13.
Pawłowska A., Kmieciak R., Kołomycew A., Radzik-Maruszak K., Antkowiak P. (red.), Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, Warszawa 2020.
 
14.
Peters B.G., American Public Policy, Promise and Performance, Waszyngton 2004.
 
15.
Peters B.G., Policy capacity in public administration, «Policy and Society» 2015, vol. 34.
 
16.
Papadopoulos Y., Warin P., Are innovative, participatory and deliberative procedures in policy making democratic and effective?, «European Journal of Political Research» 2007, t. 46, nr 4.
 
17.
Pitkin H.F., The Concept of Representation, Berkeley–Los Angeles 1967.
 
18.
Rittel H., Webber M., Dilemmas in a General Theory of Planning, «Policy Sciences» 1973, vol. 4, nr 2.
 
19.
Rhodes R.A.W., The New Governance: Governing without government, «Political Studies» 1996, t. 44, nr 4.
 
20.
Schimanek T., Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Warszawa 2015.
 
21.
Stoker G., Chhotray V., Governance Theory and Practice. A Cross-Disciplinary Approach, [b.m.w.] 2009.
 
22.
Szarfenberg R., Polityka publiczna – krótkie wprowadzenie, Warszawa 2016.
 
23.
Szulc-Wałecka E., Rola organów przedstawicielskich w procesie współrządzenia partycypacyjnego (participatory governance). Studium przypadku wybranych miast, «Polityka i Społeczeństwo» 2021, nr 1 (19).
 
24.
Zybała A., Polityki publiczne, Warszawa 2012.
 
25.
Zybała A., Polityka publiczna wobec wzorców zarządzania publicznego, «Zarządzanie Publiczne» 2013, nr 26.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top