PL EN RU
Samorząd terytorialny jako nowa jakość w stosunkach międzynarodowych. Agresja na Ukrainę jako czynnik weryfikujący
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Data publikacji: 04-04-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest poświęcony współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych. Współpraca ta rozwinęła się masowo po drugiej wojnie światowej. Współcześnie uczestniczy w niej ponad 200 tysięcy wspólnot lokalnych i regionalnych, współpracujących nie tylko w kontaktach bezpośrednich, ale także poprzez różnego rodzaju organizacje i sieci. Jest to nowe i narastające zjawisko w środowisku międzynarodowym. Na wybranych przykładach polskich samorządów terytorialnych przedstawiono, jak mocne są budowane przez tę współpracę pozytywne więzi pomiędzy członkami wspólnot terytorialnych z różnych państw. Ich siłę i charakter ukazano przez prezentację działalności wybranych polskich samorządów terytorialnych w czasie kryzysu – wojny na Ukrainie. Przedstawiono, jak polskie samorządy terytorialne pomagają zaatakowanym Ukraińcom i Ukrainie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (8)
1.
Antoszewski A., Istota władzy samorządowej, [w:] E. Ganowicz, L. Rubisz (red.), Polityka lokalna – właściwości, determinanty, podmioty, Toruń 2008.
 
2.
Faliński S., Aktywność międzynarodowa Warszawy, «Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula» 2015, nr 3/45.
 
3.
Faliński S., Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin, Warszawa 2019.
 
4.
Fuksiewicz A., Łada A., Wenerski Ł., Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań, Warszawa 2013.
 
5.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011.
 
6.
Kozłowski S., Upodmiotowienie samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Warszawa 2015.
 
7.
Paczyńska K., Stachowiak A., Porawski A., Leki H. (red.), Współpraca partnerska samorządów. Praktyczny przewodnik, Związek Miast Polskich, Poznań 2009.
 
8.
Skorupska A., Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top