PL EN RU
Potencjał wykorzystania technologii blockchain na szczeblu samorządu terytorialnego
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 04-04-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania technologii blockchain na szczeblu samorządu terytorialnego. Do oceny potencjału wykorzystania łańcucha bloków wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz metodę studium przypadku. Badane były rozwiązania już istniejące, obserwowane i wdrożone z powodzeniem w innych państwach. Posługując się metodą studium przypadku zidentyfikowano cztery obszary implementacji, to jest: wspomaganie procesów wyborczych, funkcjonowanie administracji, cyberbezpieczeństwo oraz sprawne funkcjonowanie łańcucha dostaw. Prowadzona diagnoza w odniesieniu do stanu zaawansowania prac w Polsce wskazuje na istotne problemy i wyzwania, w tym brak spójnych działań na szczeblu władzy centralnej. Wykorzystanie technologii łańcucha bloków ma w polskim samorządzie charakter incydentalny. Możliwość poprawy i przyspieszenia prac dostrzegać należy w działaniach Unii Europejskiej, która od kilku lat przyjmuje rozwiązania mające na celu zintensyfikować procesy wdrożeniowe.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (71)
1.
Alnahari M.S., Ariaratnam S.T., The Application of Blockchain Technology to Smart City Infrastructure, «Smart Cities» 2022, no. 5.
 
2.
Antonopoulos A.M., Bitcoin dla zaawansowanych. Programowanie z użyciem otwartego łańcucha bloków, T. Walczak (tłum.), Gliwice 2018.
 
3.
Ante L., Sandner P., Fiedler L., Blockchain-based ICOs: Pure hype of the dawn of a new era of startup financing?, «Journal of Risk and Financial Management» 2018, no. 11(4).
 
4.
Bashir I., Blockchain – Zaawansowane zastosowanie łańcucha bloków, T. Walczak (tłum.), wyd. 2, Gliwice 2019.
 
5.
Barcik R., Istota i rozwój logistyki 4.0, «Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH» 2020, nr 14.
 
6.
Bekhta A., Blockchain: możliwości i wyzwania dla sektora publicznego, «Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego» 2021, nr 179.
 
7.
Białoskórski R., Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku – Zarys problematyki, Warszawa 2011.
 
8.
Ciupa K., Blockchain: wartość w trzech wymiarach, Warszawa 2020.
 
9.
Clifron J., Pal L.A., The policy dilemmas of blockchain, «Policy and Society» 2022, no. 41(3).
 
10.
Dhanalakshmi S., Babu G.C., An examination of big data and blockchain technology, «Int. J. Innov. Technol. Explor. Eng.» 2019, no. 8(11).
 
11.
Dikariev H., Miłosz M., Blockchcian technology and its application, «Journal of Computer Sciences Institute» 2018, no. 6.
 
12.
Drążkiewicz D., Blockchain w administracji publicznej – szanse i zagrożenia, https://mobiletrends.pl/blockc... (20.09.2022).
 
13.
Drescher D., Blockchain. Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach, L. Sielicki (tłum.), Gliwice 2019.
 
14.
Dudek D., Możliwości wykorzystania technologii blockchain w obszarze edukacji, «Informatyka Ekonomiczna» 2017, no. 3(45).
 
15.
Emem M., South Korea to Test Blockchain-based Voting Prior to Integration with Online Voting, 2018, https://finance.yahoo.com/news... (15.09.2022).
 
16.
Gaurdtime, Technology, https://guardtime.com/technolo... (20.09.2022).
 
17.
Gibson J.P., Krimmer R., Teague V., Pomares J., A review of e-voting: the past, present and future, «Annales of Telecommunications» 2016, no. 71(7).
 
18.
Goliński T., Blockchain w administracji publicznej, «ComputerWorld», https://www.computerworld.pl/n... (25.09.2022).
 
19.
Government Office for Science, Distributed Ledger Technology: Beyond block chain. A report by the UK Government Chief Scientifc Adviser, London (UK), https://www.gov.uk/government/... (20.09.2022).
 
20.
Hang L., Chen Ch., Zhang L., Yang J., Blockchain for applications of clinical trials: Taxonomy, challenges, and future directions, «IET Commun» 2022.
 
21.
Irrera A., Nasdaq successfully completes blockchain test in Estonia, https://www.reuters.com/articl... (15.09.2022).
 
22.
Jafar U., Aziz M.J.A., Shukur Z., Blockchain for electronic voting system – review and open research challenges, «Sensors» 2021, no. 21(17).
 
23.
Johnson J., Manion S., Blockchain in Healthcare, Research, and Scientific Publishing, «Medical Writing» 2019, no. 28(4).
 
24.
Joint Research Centre of the European Commission, Report Blockchain for digital government 2019, https://joinup.ec.europa.eu/si... (28.09.2022).
 
25.
Kauf S., Blockchain jako platforma logistyki publicznej, «Gospodarka Materiałowa i Logistyka» 2020, t. LXXII, nr 3.
 
26.
Khanna A., Sah A., Bolshev V., Jasinski M., Vinogradov A., Leonowicz Z., Jasiński M., Blockchain: Future of e-governance in smart cities, «Sustainability» 2021, no. 13(21).
 
27.
Kosior K., Zastosowanie technologii blockchain w rozwoju ubezpieczeń rolniczych – przegląd aplikacji i rozwiązań, «Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia» 2021, nr 1(75).
 
28.
Kowalczyk M., Wilga D., Blockchain – perspektywy wdrożeń w sektorze publicznym, «Collegium of Economic Analysis Annals» 2019, no. 56.
 
29.
Kozieł G., Podpis elektroniczny-rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne, «Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa» 2014, nr 33.
 
30.
Kucharczyk W., Kucharczyk M., Szpilko D., Zastosowanie technologii blockchain w transporcie morskim. Studium przypadku, «Akademia Zarządzania» 2021, nr 5(3).
 
31.
Kumer S., Walia E., Analysis of electronic voting system in various countries, «International Journal on Computer Science and Engineering» 2011, no. 3(5).
 
32.
Kushal K., Ułkarsh S., Sheetal K., Blockchain Bassed E-Voting System, «Journal of Management and IT» 2022, vol. 13, issue. 1.
 
33.
Lin I., Liao T., A Survey of Blockchain Security Issues and Challenges, «International Journal of Network Security» 2017, nr 5.
 
34.
Maccabe R., Report on Switzerland’s First Blockchain-Based Vote Reveals Citizens Want More e-voting, https://www.luxoft.com/pr/repo... (20.09.2022).
 
35.
Mincewicz W., Blockchain technology and national security-the ability to implement a blockchain in the area of national security, «De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności» 2020, no. 6(2).
 
36.
Młyńczak-Sachs K., Głosowanie elektroniczne w Holandii – od maszyn do głosowania przez wybory internetowe po kartki i ołówki, [w:] M. Musiał-Karg (red.), Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, Toruń 2013.
 
37.
Mohammad A., Vargas S., Barriers Affecting Higher Education Institutions’ Adoption of Blockchain Technology: A Qualitative Study, «Informatics» 2022, no. 9.
 
38.
Mougayer W., Blockchain w biznesie. Możliwości i zastosowania łańcucha bloków, L. Sielicki (tłum.), Gliwice 2019.
 
39.
Musiał-Karg M., Elektroniczne głosowanie. Wybrane dylematy dotyczące e-votingu, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Demokracja elektroniczna: kontrowersje i dylematy, Lublin 2013.
 
40.
Musiał-Karg M., E-demokracja, e-partycypacja i e-głosowanie, czyli o tym jak zwiększać zaangażowanie obywateli w dobie Internetu, [w:] M. Rachwał (red.), Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, Poznań 2017.
 
41.
Musiał-Karg M., Elektroniczne głosowanie w opinii Polaków: postawy i poglądy na temat e-voting, Poznań 2020.
 
42.
Nahotko M., Zarządzanie mediami elektronicznymi z wykorzystaniem technologii blockchain w komunikacji naukowej, «Zarządzenie mediami» 2021, t. 9(3).
 
43.
Nowak J., Aktywność obywateli online: teorie a praktyka, Lublin 2011.
 
44.
Offerman A., Swiss City of Zug issues Ethereum blockchain-based eIDs, https://joinup.ec.europa.eu/co... (15.09.2022).
 
45.
Ofori-Woumfo G.O., Paatey E., The design of an electronic voting system, «Research Journal of Information Technology» 2011, no. 3(2).
 
46.
Prakas R., Anoop V.S., Asharaf S., Blockchain technology for cybersecurity: A text mining literature analysis, «International Journal of Information Management Data Insights» 2022, vol. 2, Issue. 2.
 
47.
Piech K., Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, Warszawa 2016.
 
48.
Rezaei L., Babazadeh R., An Overview of The Impact of Blockchain Technology on the Meat, Fruit and Vegetable Supply Chains, «International Journal of Industrial Engineering & Production Research» 2022, vol. 33, no. 4.
 
49.
Rodwald P., Kryptograficzna funkcja skrótu, «Zeszyt Naukowy Akademii Marynarki Wojennej» 2013, LIV nr 2(193).
 
50.
Rot A., Zygała E., Technologia blockchain jako rewolucja w transakcjach cyfrowych. Aspekty technologiczne i potencjalne zastosowania, «Informatyka Ekonomiczna» 2018, nr 4(50).
 
51.
Sarker M.M., Akhund T.M.N.U., The roadmap to the electronic voting system development: a literature review, «International Journal of Advanced Engineering, Management and Science» 2016, no. 2(5).
 
52.
Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, M. Rusiński (tłum.), Warszawa 2009.
 
53.
Schwab K., Czwarta rewolucja przemysłowa, A.D. Kamińska (tłum.), Warszawa 2018.
 
54.
Sharma P.K., Park J.H., Blockchain based hybrid network architecture for the smart city, «Future Generation Computer Systems» 2018, no. 86.
 
55.
Shetty S.S., Kamhoua Ch.A., Njilla L.L., Blockchain i bezpieczeńśtwo systemów rozproszonych, K. Konatowicz (tłum.), Warszawa 2020.
 
56.
Sieroń A., Czy blockchain zrewolucjonizuje etykę w finansach?, «Nowoczesny Bank Spółdzielczy» 2018, https://www.zbp.pl/getmedia/c9... (20.08.2022).
 
57.
Suyambu G.T., Anand M., Janakirani M., Blockchain – A most disruptive technology on the spotlight of world engineering education paradigm, «Procedia Computer Science» 2020, no. 172.
 
58.
Swam M., Blockchain: Blueprint for a New Economy, Newton MA 2015.
 
59.
Swan M., De Filippi P., Toward a philosophy of blockchain: a symposium: introduction, «Metaphilosophy» 2017, no. 48(5).
 
60.
Szpringer W., Blockchain jako innowacja systemowa. Od internetu informacji do internetu wartości, Warszawa 2019.
 
61.
Szpringer W., Fintech i blockchain – kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej, «Studia BAS» 2019, nr 1(57).
 
62.
Tam A., Thailand’s Democrat Party holds election with blockchain, https://www.computerweekly.com... (29.09.2022).
 
63.
Vaskovskyi E., Technologia blockchain – możliwości zastosowania, Ośrodek Badań i Analiz Systemów Finansowych ALTERUM, http://alterum.pl/uploaded/EVb... (15.08.2022).
 
64.
Wang L., Shen X., Li J., Shao J., Yang Y., Cryptographic primitives in blockchains, «Journal of Network and Computer Applications» 2019, no. 127.
 
65.
Włodarczyk R., Tomala J., Sikorska M., Bitcoin, blockchain, rynku surowcowe, Warszawa 2021.
 
66.
Włosik K., Rynek kryptowalut i tokenów z perspektywy inwestycyjnej, Poznań 2021.
 
67.
Wodnicka M., Technologie blockchain przyszłością logistyki, «Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie» 2019, t. 41, nr 1.
 
68.
Yannas F., A new era of food transparency powered by blockchain, «Innovations: Technology, Governance, Globalization» 2018, no. 12(1–2).
 
69.
Zaczyk M., Key areas of blockchain technology application in logistics, «Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska» 2021, no. 152.
 
70.
Zaghloul E., Li T., Ren J., d-BAME: distributed blockchain-based anonymous mobile electronic voting, «IEEE Internet of Things Journal» 2021, no. 8(22).
 
71.
Zhuang P., Zamir T., Liang H., Blockchain for cybersecurity in smart grid: A comprehensive survey, «IEEE Transactions on Industrial Informatics» 2020, no. 17(1).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top