PL EN RU
Od metaforycznej polityzacji pamięci zbiorowej do refleksji teoretycznej dotyczącej polityki historycznej
 
Więcej
Ukryj
1
prof. zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polityka historyczna, wobec której wysuwane są obiekcje, jest traktowana jako zwrot semantyczny i metafora polityczna dyskursu publicznego. Jako „polityka szczegółowa” bywa ona realizowana poprzez dobór odpowiednich argumentów historycznych. Polityka historyczna jako polityka nie może być utożsamiana z jakąś wykładnią historii. Nie można jednak polityki historycznej wykluczać z rozważań o polityce i polityczności. Niezbędne jest eksplanacyjne podejście do polityki historycznej i pogłębiona refleksja politologiczna pozwalająca na poznanie jej istoty. Umożliwi to zdefiniowanie polityki historycznej jako ugruntowanej metodologicznie kategorii politologicznej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (31)
1.
J. Andrychowicz-Skrzeba, Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich, Gdańsk 2014.
 
2.
D. Easton, A System Analisis of Political Life, New York 1965.
 
3.
N. Frei, Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej i przeszłość nazistowska, Warszawa 1999.
 
4.
Hans-Henning Hahn, Pamięć zbiorowa – przedmiot polityki historycznej?, [w:] B. Korzeniewski (red.), Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, Poznań 2009.
 
5.
M. Halbwachs, Collecitve memory, London 1978.
 
6.
R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007.
 
7.
M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004.
 
8.
P. Łukomski, Metaforyczna struktura pojęcia działania politycznego, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, t. 4, Warszawa 2013.
 
9.
P. T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 2008.
 
10.
P. T. Kwiatkowski, L. M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Warszawa 2010.
 
11.
D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Katowice 2011.
 
12.
A. Mekarski, Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945–1989, Warszawa 2011.
 
13.
S. Nowinowski, J. Pomorski i R. Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna, Łódź 2008.
 
14.
E. Ponczek, Możliwości i ograniczenia refleksji o polityce historycznej w Polsce, [w:] E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Mity historyczno-polityczne – wyobrażenia zbiorowe – polityka historyczna. Studia i materiały, t. I, Toruń 2010.
 
15.
E. Ponczek, Możliwości i ograniczenia teoretycznej refleksji politycznej w sytuacji uobecniania się postpolitki i celebrytyzacji medialnej, [w:] Ł. Młyńczyk i B. Nitschke (red.), Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Toruń 2013.
 
16.
E. Ponczek, O możliwościach multidyscyplinarnej eksplanacji w badaniach politologicznych w Polsce, [w:] A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin 2009.
 
17.
E. Ponczek, Polityka historyczna a racja stanu państwa. Nadzieje – złudzenia – rozczarowania, [w:] E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Mity historyczno- polityczne – wyobrażenia zbiorowe – polityka historyczna. Studia i materiały, t. II, Toruń 2012.
 
18.
E. Ponczek, Polityka historyczna w stosunkach międzynarodowych i ich ogląd z perspektywy polskiej, [w:] I. Kraś, Bethuel Matsili, M. Soja (red.), Mechanika sceny międzynarodowej. Nowe wyzwania w nowej epoce, Częstochowa 2013.
 
19.
E. Ponczek, Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 2.
 
20.
E. Ponczek, Wyjaśnianie genetyczne czy ahistoryzm w badaniach politologicznych, [w:] A. J.Chodubski, M. J. Malinowski (red.), Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Gdańsk 2006.
 
21.
M. Sariusz-Wolska, Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009.
 
22.
A. Sepkowski, Mity – Historia – Polityka, Toruń 2011.
 
23.
P. Skibiński, T. Wiślicki, M. Wysoki (red.), Historycy i politycy. Polityka pamięci w III RP, Warszawa 2011.
 
24.
B. Szacka, Czas przeszły. Pamięć. Mit, Warszawa 2006.
 
25.
J. Szujski, O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki, Warszawa 1991.
 
26.
J. Tokarska-Bakir, Nędza polityki historycznej, [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć jako przedmiot władzy, Warszawa 2008.
 
27.
A. Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Poznań 2011.
 
28.
A. Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1.
 
29.
K. Wóycicki, Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej, Warszawa 2011.
 
30.
W. Wrzosek, O trzech rodzajach stronniczości historii, [w:] S. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna, Łódź 2008.
 
31.
M. Zawodniak, Polityka wydawnicza jako polityka historyczna (na przykładzie pierwszych lat powojennych), [w:] K. Stępnik i M. Piechota (red.), Polityka historyczna w literaturze polskiej, Lubin 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top