PL EN RU
FROM METAPHORICAL POLITICIZATION OF COLLECTIVE MEMORY TO THEORETICAL REFLECTION ON HISTORICAL POLITICS
 
More details
Hide details
1
prof. zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Publication date: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Historical politics, which is subject to objections, is treated as a semantic phrase and political metaphor of public discussion. As “detailed politics” it tends to be realized through a choice of appropriate historical arguments. Historical politics as politics cannot be identified with some interpretation of history. It cannot, however, be excluded from discussions about politics and political attitudes. It is necessary to have an explanatory approach to historical politics and a deepened reflection concerning political science which enables to get to know its essence. It will enable to define historical politics as methodologically established political science category.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (31)
1.
J. Andrychowicz-Skrzeba, Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich, Gdańsk 2014.
 
2.
D. Easton, A System Analisis of Political Life, New York 1965.
 
3.
N. Frei, Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej i przeszłość nazistowska, Warszawa 1999.
 
4.
Hans-Henning Hahn, Pamięć zbiorowa – przedmiot polityki historycznej?, [w:] B. Korzeniewski (red.), Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, Poznań 2009.
 
5.
M. Halbwachs, Collecitve memory, London 1978.
 
6.
R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007.
 
7.
M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004.
 
8.
P. Łukomski, Metaforyczna struktura pojęcia działania politycznego, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, t. 4, Warszawa 2013.
 
9.
P. T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 2008.
 
10.
P. T. Kwiatkowski, L. M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Warszawa 2010.
 
11.
D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Katowice 2011.
 
12.
A. Mekarski, Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945–1989, Warszawa 2011.
 
13.
S. Nowinowski, J. Pomorski i R. Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna, Łódź 2008.
 
14.
E. Ponczek, Możliwości i ograniczenia refleksji o polityce historycznej w Polsce, [w:] E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Mity historyczno-polityczne – wyobrażenia zbiorowe – polityka historyczna. Studia i materiały, t. I, Toruń 2010.
 
15.
E. Ponczek, Możliwości i ograniczenia teoretycznej refleksji politycznej w sytuacji uobecniania się postpolitki i celebrytyzacji medialnej, [w:] Ł. Młyńczyk i B. Nitschke (red.), Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Toruń 2013.
 
16.
E. Ponczek, O możliwościach multidyscyplinarnej eksplanacji w badaniach politologicznych w Polsce, [w:] A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin 2009.
 
17.
E. Ponczek, Polityka historyczna a racja stanu państwa. Nadzieje – złudzenia – rozczarowania, [w:] E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Mity historyczno- polityczne – wyobrażenia zbiorowe – polityka historyczna. Studia i materiały, t. II, Toruń 2012.
 
18.
E. Ponczek, Polityka historyczna w stosunkach międzynarodowych i ich ogląd z perspektywy polskiej, [w:] I. Kraś, Bethuel Matsili, M. Soja (red.), Mechanika sceny międzynarodowej. Nowe wyzwania w nowej epoce, Częstochowa 2013.
 
19.
E. Ponczek, Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 2.
 
20.
E. Ponczek, Wyjaśnianie genetyczne czy ahistoryzm w badaniach politologicznych, [w:] A. J.Chodubski, M. J. Malinowski (red.), Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Gdańsk 2006.
 
21.
M. Sariusz-Wolska, Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009.
 
22.
A. Sepkowski, Mity – Historia – Polityka, Toruń 2011.
 
23.
P. Skibiński, T. Wiślicki, M. Wysoki (red.), Historycy i politycy. Polityka pamięci w III RP, Warszawa 2011.
 
24.
B. Szacka, Czas przeszły. Pamięć. Mit, Warszawa 2006.
 
25.
J. Szujski, O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki, Warszawa 1991.
 
26.
J. Tokarska-Bakir, Nędza polityki historycznej, [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć jako przedmiot władzy, Warszawa 2008.
 
27.
A. Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Poznań 2011.
 
28.
A. Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1.
 
29.
K. Wóycicki, Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej, Warszawa 2011.
 
30.
W. Wrzosek, O trzech rodzajach stronniczości historii, [w:] S. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna, Łódź 2008.
 
31.
M. Zawodniak, Polityka wydawnicza jako polityka historyczna (na przykładzie pierwszych lat powojennych), [w:] K. Stępnik i M. Piechota (red.), Polityka historyczna w literaturze polskiej, Lubin 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top