PL EN RU
Metodologia badań postaw politycznych młodzieży w świetle badań empirycznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi próbę uzupełnienia dyskusji metodologicznych o problematykę związaną z udziałem młodzieży w badaniach społecznych. Celem artykułu jest analiza, wskazanie cech i etapów procesu badawczego, metod i zakresu badań w kontekście dostępnych badań dotyczących partycypacji politycznej młodych Polaków. Przedmiotem analizy jest także zrealizowany we wrześniu 2019 r. projekt badawczy „Determinanty partycypacji wyborczej młodych Polaków w 2019 r.”.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Anthony L.J., Information Sources in Energy Technology, Butterworths, Londyn 1988.
 
2.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
 
3.
Błażejewski R., Wstęp do badań empirycznych, Poznań 1999.
 
4.
Kądziela A., Preferencje polityczne młodych Polaków w 2019 roku, «Studia Politologiczne» 2020, vol. 55.
 
5.
Mider D., Marcinkowska A., Analiza danych ilościowych. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, Warszawa 2013.
 
6.
Pabis S., Metodologia i metody nauk empirycznych, Warszawa 1985.
 
7.
Parkey C.C., Turley R.V., Information Sources in Science and Technology. A practical guide to traditional and online use, London: Butterworth–Heindemann 1986.
 
8.
Pawełczyk P., Churska-Nowak K., Jankowiak B., Struktura i uwarunkowania afektywnego komponentu postaw politycznych studentów, «Przegląd Polityczny» 2012, nr 4.
 
9.
Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977.
 
10.
Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 
11.
Stańkowski B., Problemy dorastającej młodzieży. Rodzina i szkoła w oczach nastolatków – raport z badań empirycznych na Podhalu, Kraków 2005.
 
12.
Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 
13.
Szymanowski T., Młodzież wobec alkoholu, Warszawa 1990.
 
14.
Urbanek J., Uczestnictwo młodzieży akademickiej w kulturze, Kraków 2002.
 
15.
Wiśniewska J., Backer R. (red.), Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016.
 
16.
Wojciszke B., Postawy i ich zmiana, «Psychologia» 2005, vol. 3.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top