PL EN RU
Methodology of political attitudes research towards empirical studies
 
 
More details
Hide details
1
doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article complements the methodological discussions with issues related to the participation of young people in social research. The scientific purpose of the article is to analyze, indicate the features and stages of the research process, methods and scope of research in the context of available research on the political participation of young Poles. The subject of the analysis is also the research project “Determinants of the electoral participation of young Poles in 2019” carried out in September 2019.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (16)
1.
Anthony L.J., Information Sources in Energy Technology, Butterworths, Londyn 1988.
 
2.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
 
3.
Błażejewski R., Wstęp do badań empirycznych, Poznań 1999.
 
4.
Kądziela A., Preferencje polityczne młodych Polaków w 2019 roku, «Studia Politologiczne» 2020, vol. 55.
 
5.
Mider D., Marcinkowska A., Analiza danych ilościowych. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, Warszawa 2013.
 
6.
Pabis S., Metodologia i metody nauk empirycznych, Warszawa 1985.
 
7.
Parkey C.C., Turley R.V., Information Sources in Science and Technology. A practical guide to traditional and online use, London: Butterworth–Heindemann 1986.
 
8.
Pawełczyk P., Churska-Nowak K., Jankowiak B., Struktura i uwarunkowania afektywnego komponentu postaw politycznych studentów, «Przegląd Polityczny» 2012, nr 4.
 
9.
Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977.
 
10.
Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 
11.
Stańkowski B., Problemy dorastającej młodzieży. Rodzina i szkoła w oczach nastolatków – raport z badań empirycznych na Podhalu, Kraków 2005.
 
12.
Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 
13.
Szymanowski T., Młodzież wobec alkoholu, Warszawa 1990.
 
14.
Urbanek J., Uczestnictwo młodzieży akademickiej w kulturze, Kraków 2002.
 
15.
Wiśniewska J., Backer R. (red.), Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016.
 
16.
Wojciszke B., Postawy i ich zmiana, «Psychologia» 2005, vol. 3.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top