PL EN RU
Prolegomena do politologii jakościowej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł ten jest głosem w dyskusji na temat pluralizmu metodologicznego w naukach o polityce, będącego rezultatem poszerzania przedmiotu badań politologicznych. Celem tego tekstu jest refleksja nad istotą i sensem badań jakościowych w politologii oraz identyfikacja reguł, które mogą i powinny towarzyszyć temu podejściu badawczemu. W rezultacie konceptualizowana jest idea politologii jakościowej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (18)
1.
Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
 
2.
Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.
 
3.
Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
 
4.
Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011.
 
5.
Hałas E., Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej, Lublin 1994.
 
6.
Jakubowski W., Zamęcki Ł., Załęski P., Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013.
 
7.
Jemielniak D., Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Warszawa 2012.
 
8.
Klementewicz T., Rozumienie polityki, Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
 
9.
Konecki K.T., Wprowadzenie do polskiego wydania, D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.
 
10.
Korporowicz L., Ewaluacja jako animacja. W kierunku ewaluacji piątej generacji, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bi... (sierpień 2020).
 
11.
Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1986.
 
12.
Krzemiński I, Interakcjonizm symboliczny i socjologia, Warszawa 1986.
 
13.
Marciniak E.M., Komunikowanie polityczne w ujęciach interpretacyjnych, «Studia Politologiczne» 2013, vol. 25.
 
14.
Mattelart A., Mattelart M., Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, Warszawa–Kraków 2001.
 
15.
Marsch D., Stocker G., (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
16.
Moravscik A., Transparency: The Revolution in Qualitative Research, «Political Science & Politics» 2014, vol. (47).
 
17.
Staniszewski D., Interakcjonizm symboliczny Herberta Blumera w ujęciu makrostrukturalnym,www.racjonalista.pl (sierpień 2020).
 
18.
Straś-Romanowska M., Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wrocław 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top