PL EN RU
Preferencje polityczne młodych Polaków w 2019 roku
 
 
Więcej
Ukryj
1
doradca polityczny
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest kluczem do zrozumienia politycznych postaw i wyborów młodych Polaków w roku, w którym odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu. Tak zdefiniowany cel zdeterminował wybór metody i techniki badawczej w duchu paradygmatu neopozytywistycznego tj. badania ilościowego. Przeprowadzone w dniach 5–23 września 2019 r. ogólnopolskie badanie umożliwiło określenie preferencji i postaw społeczno-politycznych młodych Polaków w 2019 r. Wyniki rysują obraz biernej grupy społecznej o niesprecyzowanych poglądach, posiadającej negatywny obraz życia politycznego i niezainteresowanej życiem politycznym.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (10)
1.
D. Beetham, Legitymizacja władzy, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995.
 
2.
A. Bejma, Pojęcie i klasyfikacja wolontariatu jako formy partycypacji społecznej, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 18.
 
3.
T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 2000.
 
4.
J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013, www.diagnoza.com (28.12.2019).
 
5.
H. Domański, Czynniki legitymizacji w 21 krajach, «Nauka» 2004, nr 4.
 
6.
S.P. Huntington, J.M. Nelson, No Easy Choice. Political Participation in Developing Coun- tries, Harvard University Press, Cambridge1976.
 
7.
K. Jasiecki, Legitymizacja władzy i ograniczenia „słabej” merytokracji, IFiS PAN, http://www. pte.pl/pliki/2/12/Legitymizacja_i_merytokracja%20_17.03.10.pdf (28.12.2019).
 
8.
W. Kazanecki, Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne w latach 1989–2015. Deklaracje ludzi młodych na tle ogółu badanych, Warszawa 2015.
 
9.
D. Mider, Partycypacja polityczna a legitymizacja system politycznego, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 18.
 
10.
M. Potz, Czy wybory umożliwiają artykulację preferencji politycznych?, «Studia Politologiczne» 2015, vol. 37.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top