PL EN RU
O pożytkach i szkodliwości filozofii nauki dla politologii. Uwagi na marginesie „Odnowy teorii społecznej i politycznej” Richarda J. Bernsteina
 
 
Więcej
Ukryj
1
stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
 
2
Uczelnia Łazarskiego
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Punktem wyjścia artykułu jest książka Richarda J. Bernsteina „Odnowa teorii społecznej i politycznej”, która niedawno ukazała się nakładam Wydawnictwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W oparciu o książkę Bernsteina, autorzy formułują wnioski dotyczące kondycji polskich nauk politycznych. Odnoszą się do bezkrytycznego przyjęcia w polskiej politologii naturalistycznej interpretacji nauk społecznych jako modelu do uprawiania nauki. Dokonują też krytyki wyrastającej z tego modelu eksperckiej politologii. Wreszcie autorzy dowodzą, że niemożliwe jest odrodzenie nauk politycznych bez wskrzeszenia ideału krytyki.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Bernstein R.J., Odnowa teorii społecznej i politycznej, tłum. J. Grzymski, M. Kassner, A. Orzechowski, wstęp A. Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2015.
 
2.
Bernstein R.J., Beyond Objectivism and Relativism. Science, Hermeneutics and Praxis, Philadelphia 1983.
 
3.
Bernstein R.J., Praxis and Action. Contemporary Philosophies of Human Activity, Philadelphia, 1971.
 
4.
Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009.
 
5.
Foucault M., Porządek dyskursu, Gdańsk 2002.
 
6.
Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2009.
 
7.
Marsh D., Stocker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2002.
 
8.
Mills C.W., Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa 2008.
 
9.
Wellmer A., Review of The Restructuring of Social and Political Theory, «History and Theory» 1979, vol. 18, no. 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top