PL EN RU
Bariery nauki. Szkic o epistemologicznych granicach ludzkiego poznania
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcono analizie czynników uniemożliwiających lub limitujących rozwój szeroko pojętej nauki. Wyróżniono następujące typy ograniczeń, tj. bariery: psychospołeczne, biologiczne, polityczne, zasobów oraz finalnego charakteru nauki. Bariery biologiczne tkwią w zmysłowym wyposażeniu człowieka. Bariery psychospołeczne wyznaczane są przez warunki funkcjonowania społeczeństw ludzkich. Bariery zasobów to ograniczenia rezerw ekonomicznych i energetycznych. Problem zakresu nauki rozumiany jest jako skończony zakres tajemnic samej nauki – fakt ograniczonej liczby możliwych odkryć.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (30)
1.
Barr A., Feigenbaum E.A. (red.), The Handbook of Artificial Intelligence, tom 1, Heuristech Press, Stanford 1981.
 
2.
Baudrillard J., The Anorexic Ruins, [w:] D. Kamper, Ch. Wulf (red.), Looking Back on the End of the World, Nowy Jork 1989.
 
3.
Bradbury R.J., Jupiter & Matrioshka Brains: History & References, http://www.aeiveos.com/~bradbu... (12.06. 2020).
 
4.
Calhoun J.B., Death Squared: The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population, «Journal of the Royal Society of Medicine» 1973, No. 66.
 
5.
Dukaj J., Starość aksolotla, Allegro 2015.
 
6.
Feynman R., The Character of Physical Law, MIT Press 2014.
 
7.
Fukuyama F., Koniec człowieka Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2004.
 
8.
Goertzel B., Human–level artificial general intelligence and the possibility of a technological singularity: a reaction to Ray Kurzweil’s The Singularity Is Near, and McDermott’s critique of Kurzweil, «Artificial Intelligence» 2007, 171 (18), DOI: 10.1016/j.artint.2007.10.011 (12.06.2020).
 
9.
Hagmann P., i in., Mapping the Structural Core of Human Cerebral Cortex, «PLoS Biology» 2008, vol. 6 (7), DOI:10.1371/journal.pbio.0060159.
 
10.
Horgan J., Koniec nauki czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, tłum. M. Temczyk, Warszawa 1999.
 
11.
Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa 1977.
 
12.
Kaku M., Wizje: czyli Jak nauka zmieni świat w XXI wieku, Warszawa 2000.
 
13.
Kanter J.M., Veeramachaneni K., Deep Feature Synthesis: Towards Automating Data Science Endeavors, http://groups.csail.mit.edu/EV... (11.06.2020).
 
14.
Köhler P. (red.), Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii, Warszawa 2013.
 
15.
Kurzweil R., The Singularity Is Near. When Humans Transcend Biology, Viking Penguin, Nowy Jork 2015.
 
16.
Lem S., Bomba megabitowa, Kraków 1999.
 
17.
Lem S., Doskonała próżnia. Wielkość urojona, Kraków 1985.
 
18.
Lem S., Fiasko, Kraków 1987.
 
19.
Lem S., Summa technologiae, Kraków 1964.
 
20.
Lem S., Wizja lokalna, Kraków 1982.
 
21.
LoBuono G., Alien Mind. The Thought and Behavior of Extraterrestrials, http://wespenre.com/pdf/AlienM..., 2006.
 
22.
Reber P., What Is the Memory Capacity of the Human Brain?, «Scientific American», http://www.scientificamerican.... (12.06.2020).
 
23.
Sagan C., Agel J. (red.), Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective, Cambridge Press 2000.
 
24.
Sandberg A., Bostrom N., Whole Brain Emulation A Roadmap, Future of Humanity Institute Faculty of Philosophy & James Martin 21st Century School Oxford University, www.philosophy.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/3853/brain-emulation-roadmapreport.pdf (12.06.2020).
 
25.
Savas E.S., Alternatives for Delivering Public Services: Towards Improved Performance, Westview Press, Boulder 1977.
 
26.
Savas E.S., Privatization: The Key to Better Government, Chatham House, Chatham 1987.
 
27.
Stent G., The coming of the Golden Age. A view of the end of progress, Natural History Press, Nowy Jork 1969.
 
28.
Szynkiewicz M., Teorie ostateczne w naukach przyrodniczych. Studium metodologiczne, Poznań 2009.
 
29.
Vinge V., The Coming Technological Singularity: How Survive in the Post-Human Era, Vision 21. Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace, 30–31 marca 1993, ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19940022855.pdf (09.06.2020).
 
30.
Wells H.G., Wehikuł czasu, Warszawa 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top